www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

NEWSY Lublin
i lubelskie

18 października br w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie”. Projekt o wartości 3 450 000 zł uzyskał najwyższą możliwą ocenę (100/100 możliwych punktów) oraz dofinansowanie na poziomie 85% (2 932 500 zł) w konkursie Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Zwlekałeś z zapisaniem się na kurs językowy w Profi-Lingua? Nie strać swojej szansy – to ostatnie wolne miejsca z możliwością wyboru terminów! Rozwiąż całkowicie bezpłatny test językowy i sprawdź swój poziom.
Cały czas trwa nabór na niektóre kierunki studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Poszerzając kompetencje zarówno zawodowe, jak i psychospołeczne absolwenci tych studiów zwiększają swoją atrakcyjność na rynku pracy. Kursy pomagają bowiem rozwijać ścieżkę kariery i są szansą na zdobycie lepszej posady, a wypalonym zawodowo dają możliwość odświeżenia wiedzy lub zmiany zawodu.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przedłużył do 15 października zapisy na studia podyplomowe.
2 października br. na jedenastu Wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędą się uroczyste immatrykulacje studentów pierwszego roku.
Przygotowany w Zakładzie Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS wniosek pt. "Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989" znalazł się wśród zaaprobowanych przez Fundusz Wyszehradzki aplikacji w konkursie Visegrad Grants!
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na dofinansowane studia inżynierskie na kierunku Analityk danych i systemów.
Oprócz tradycyjnej rekrutacji na studia I i II stopnia, na UMCS trwa również nabór na studia podyplomowe.
Trwa dodatkowa rekrutacja w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Rejestracja internetowa kończy się 13 września 2017 roku.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji zaprasza na studia podyplomowe na kierunku Podatki.
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło piątą edycję konkursu ETIUDA. Jest to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską, który umożliwia także odbycie stażu w wybranym przez stypendystów zagranicznym ośrodku naukowym. Wśród laureatów konkursu znalazła się doktorantka z Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS - mgr Anna Zdeb. Temat jej pracy doktorskiej to "Badanie rozkładów mas fragmentów rozszczepienia". Doktorantka będzie odbywać staż na Uniwersytecie w Madrycie pod opieką prof. Luisa Robledo.
Zakończyła się rejestracja kandydatów na większości kierunków studiów pierwszego stopnia oraz na studia jednolite magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zostały ogłoszone listy rankingowe oraz osób zakwalifikowanych na studia, informacja o wynikach pojawiła się również na kontach kandydatów w systemie IRK.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi dodatkowy nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Zapisy kończą się w połowie września.
Internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS (IRK) rozpoczęła się 14 kwietnia i trwała do 7 lipca.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Trwa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach anglojęzycznego kierunku Tourism Management (studia stacjonarne I stopnia) uczelnia oferuje 10 bezpłatnych miejsc dla kandydatów. Termin składania wniosków upływa 10 września br.
W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstało Polsko-Chińskie Centrum Badawcze Green Pharmaceuticals. Stosowną umowę w tej sprawie pomiędzy Zhejiang University of Technology i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisali 5.07.2017 prof. Weike Su - Dyrektor Wykonawczy Collaborative Innovation Center of Yangtze River Delta Region Green Pharmaceuticals oraz prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na studia I i II stopnia. Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 będzie trwać do 30 września.
Oficjalne wyniki egzaminów maturalnych ogłoszone zostaną 30 czerwca, a tylko do 7 lipca trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS. Tego dnia nastąpi zakończenie rejestracji i możliwości wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na większości kierunków (z wyjątkiem tych prowadzonych na Wydziale Artystycznym oraz logopedii z audiologią na Wydziale Humanistycznym - tutaj nabór zakończył się 23 czerwca).
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura