studentnews.pl
Fizycy z UMCS cytowani przez NASA - Powrót do wpisu
Fizycy z UMCS cytowani przez NASA
najnowsze odkrycie naukowe prof. dra hab. Krzysztofa Murawskiego, mgra Błażeja Kuźmy oraz mgra inż. Dariusza Wójcika z Zakładu Astrofizyki i Teorii Grawitacji UMCS zostało opublikowane na stronie NASA.