studentnews.pl
Naukowiec z UJ wśród liderów międzynarodowej sieci badawczej - Powrót do wpisu
Naukowiec z UJ wśród liderów międzynarodowej sieci badawczej
Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ został wybrany wice przewodniczącym komitetu zarządzającego sieci “The Neural Architecture of Consciousness” (Neuronalna architektura świadomości, numer akcji CA18106), międzynarodowego konsorcjum finansowanego w ramach programu COST - European Cooperation in Science and Technology.