studentnews.pl
I Dzień Internacjonalizacji na UMCS - Powrót do wpisu
I Dzień Internacjonalizacji na UMCS
25 listopada br. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się I Dzień Internacjonalizacji – wykłady, warsztaty oraz dyskusje poświęcone zagadnieniu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce.