Serwis dział języki - Nauka języków w Lublinie i lubelskim - Studencki Informator Regionalny - Lublin

Egzaminy językowe włoski

miejscowość
Egzamin

Szkoła Języków Obcych "Profi-Lingua" - Lublin, ośrodek egzaminacyjny TELC

Al. Racławickie 6, 20-059 Lublin
tel. 81 534 86 24/25

TELC (The European Language Certificates)

To system egzaminów stworzony w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej. Wiele szkół wyższych na terenie Polski zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe. Egzaminy TELC są także uznawane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych. Zostały akredytowane przez Urząd Służby Cywilnej (od poziomu B1).
W chwili obecnej certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1.
Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 jest takim samym egzaminem, jak egzamin z języka francuskiego czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna.

Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem, natomiast część ustna to rozmowa w danym języku. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat, potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przesyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec.

Szkoła Języków Obcych „Profi-Lingua” przygotowuje do zdawania egzaminów Instytutu Włoskiego, umożliwiających uzyskanie certyfikatów, potwierdzających stopień znajomości języka włoskiego.

Szkoła Profi-Lingua, jako centrum egzaminacyjne The European Language Certificates ma prawo przeprowadzać próbne i właściwe egzaminy TELC w swoich oddziałach.

Dowiedz się więcej:
EGZAMINY I CERTYFIKATY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO


Egzaminy językowe

Nauka języków w Lublinie
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności