Serwis Zdrowie Lublin - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Lublin

Apteka

Wyszukiwarka aptek
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 42
22-400 Zamość, Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość, Al. Jana Pawła II 21
22-400 Zamość, Al. Jana Pawła II 21a
22-400 Zamość, ul. Bolesława Prusa 2a
22-400 Zamość, ul. Ciepła 10
22-400 Zamość, ul. Elizy Orzeszkowej 28
22-400 Zamość, ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 8
22-400 Zamość, ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 7
22-400 Zamość, ul. Grodzka 11/13
22-400 Zamość, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 31
22-400 Zamość, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 6
22-400 Zamość, ul. Hrubieszowska 4A
22-400 Zamość, ul. Jana Kilińskiego 11
22-400 Zamość, Lipsko 197
22-400 Zamość, ul. Lubelska 2
22-400 Zamość, ul. Lubelska 40
22-400 Zamość, ul. Lwowska 40
22-400 Zamość, ul. Lwowska 56
22-400 Zamość, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31
22-400 Zamość, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6
22-400 Zamość, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8
22-400 Zamość, ul. Mikołaja Reja 13a
22-400 Zamość, ul. Młodzieżowa 6
22-400 Zamość, ul. Nowy Rynek 4
22-400 Zamość, ul. Obrońców Pokoju 36
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 16
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 65
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 9
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13
22-400 Zamość, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3
22-400 Zamość, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 52
22-400 Zamość, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 63A
22-400 Zamość, ul. Przemysłowa 21
22-400 Zamość, ul. Rynek Wielki 2
22-400 Zamość, ul. Spadek 43b
22-400 Zamość, ul. Szwedzka 20
22-400 Zamość, ul. Szwedzka 22
22-400 Zamość, ul. Św Piątka 49
22-400 Zamość, ul. Waleriana Łukasińskiego 5
22-400 Zamość, ul. Wiejska 17Warto pamiętać

 

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:

·       recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni,

·       recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników - 60 dni.

 

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować nas, że możemy wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

 

Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem (art.95, ust.3 ustawy).

 

 

Inne informacje związane z apteką

 

Apteki ogólnodostępne, zgodnie z art. 87, ust.2.pkt.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381), przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz wykonywania czynności określonych w art. 86 ust. 1 i 2.

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki (art.99, ust.1 ustawy). Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (art.99, ust.2 ustawy).

Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki (art.99, ust.4a ustawy). Nie dotyczy to farmaceuty posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 88 ust. 2. W przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (art.99, ust.4 b ustawy).

Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności ze szczególnym uwzględnieniem leków refundowanych, na które ustalono limit ceny na podstawie odrębnych przepisów (art. 95, ust.1 ustawy).


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Lublinie
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
WSPA_online_220.png
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Studenci
 
Polityka Prywatności