Serwis Zdrowie Lublin - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Lublin

Apteka

Wyszukiwarka aptek
powiat
gmina
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 28
21-314 Kock, ul. 1 Maja 17
21-314 Kock, ul. 1 Maja 33
21-314 Kock, ul. 1 Maja 8
21-143 Abramów, ul. 22 lipca 2
21-100 Lubartów, ul. Adama Mickiewicza 3-5
21-100 Lubartów, ul. Cicha 14
21-100 Lubartów, ul. Farna 3
21-100 Lubartów, ul. Juliusza Słowackiego 27
21-100 Lubartów, ul. Juliusza Słowackiego 5b
21-100 Lubartów, ul. Klemensa Junoszy Szaniawskiego 66
21-100 Lubartów, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 12
21-100 Lubartów, ul. Legionów 43/47
21-100 Lubartów, Lisów 2N
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 103 A
21-110 Ostrów Lubelski, ul. Lubelska 15
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 20
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 29
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 59
21-100 Lubartów, ul. Łąkowa 2
08-503 Nowodwór, Nowodwór
21-102 Ostrówek, Ostrówek
21-140 Michów, ul. Partyzancka 8
21-110 Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 9
21-110 Ostrów Lubelski, Rozkopaczew 34
21-140 Michów, ul. Rynek 1\4
21-316 Jeziorzany, ul. Rynek 21
21-136 Firlej, ul. Rynek 8
21-107 Serniki, Serniki 76Warto pamiętać

 

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:

·       recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni,

·       recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników - 60 dni.

 

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować nas, że możemy wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

 

Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem (art.95, ust.3 ustawy).

 

 

Inne informacje związane z apteką

 

Apteki ogólnodostępne, zgodnie z art. 87, ust.2.pkt.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381), przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz wykonywania czynności określonych w art. 86 ust. 1 i 2.

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki (art.99, ust.1 ustawy). Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (art.99, ust.2 ustawy).

Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki (art.99, ust.4a ustawy). Nie dotyczy to farmaceuty posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 88 ust. 2. W przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (art.99, ust.4 b ustawy).

Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności ze szczególnym uwzględnieniem leków refundowanych, na które ustalono limit ceny na podstawie odrębnych przepisów (art. 95, ust.1 ustawy).


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Lublinie
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
WSPA_online_220.png
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura WSPiA
 
Polityka Prywatności