Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w WSPA

9 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020.

Tradycyjnie Inaugurację rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie w ramach otwarcia uroczystości głos zabrał Rektor Uczelni – dr Marcin Smolira. W przemówieniu Inauguracyjnym Rektor WSPA mówił zwracając się do studentów – Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na wielkim święcie naszej Uczelni – Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020. Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla każdej uczelni, a i dla Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ta inauguracja jest wyjątkowo doniosła. W obliczu wielu zmian jakie wprowadziliśmy, dziś z dumą mogę zaprezentować Państwu naszą Uczelnię, WySPĘ przyjazną, otwartą, kreatywną, o wysokim potencjalne dydaktycznym i naukowym.

Podczas tej uroczystości studentów przywitała także Kanclerz WSPA – mgr Elwira Przybylska. – Dzień uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego, to dzień wspólnego wymarszu w drogę, dzień nowego początku dla nas wszystkich: profesorów, wykładowców i studentów. Cieszę się, że najważniejszą akademicką uroczystość zaszczycili tak licznie przybyli znamienici goście, przedstawiciele życia politycznego, władz administracyjnych i samorządowych, a przede wszystkim Wy Drodzy Studenci. Państwa obecność odbieram jako wyraz szacunku i uznania dla dorobku naszej Uczelni. Za najważniejsze uważam przygotowanie, wysiłkiem kadry akademickiej programu kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz na studiach inżynierskich na kierunku „Projektowanie wnętrz”, które to programy uzyskały bez żadnych istotnych zmian akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Drugim, równie ważnym osiągnięciem Uczelni, było uzyskanie po raz kolejny pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku kształcenia „Informatyka”. Ponadto unowocześniliśmy naszą ofertę dydaktyczną – do już istniejących kierunków studiów: Administracja, Socjologia, Informatyka, Zarządzanie dołączyliśmy nowe, unikatowe specjalności – E-administracja, Informatyka społeczna, Grafika komputerowa i projektowanie gier, a także Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza oraz E-biznes i nowoczesne formy marketingu. – mówiła podczas przemówienia Kanclerz WSPA – mgr Elwira Przybylska.

W uroczystości udział wzięli także: Radosław Brzózka (Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rozwoju Edukacji), Marcin Nowak (Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin), Maciej Zaporowski (Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin), Wojciech Wytrążek (Wicedyrektor ds. Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie), Monika Różycka-Górska (Rzecznik Prasowy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie), Stanisława Koper (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie), prof. Anna Halicka (Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym, Politechnika Lubelska), prof. Zdzisław Czarnecki i prof. Anna Zarębska (poprzedni Rektorzy WSPA w Lublinie), Rafał Lipert (Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie), Monika Wrona (Dyrektor XXIII Liceum Tajnego Nauczania Lublin), Barbara Sieńko (Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie), Mariusz Filipek (Prezes Stowarzyszenia Ziemi Lubelskiej), Robert Głowacki (Prezes Zarządu Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.), Jan Jarmołowicz (Prezes Zarządu MUSI Lublin Sp. Z o.o.), Arkadiusz Karasiński (ZETO sp. z o.o.), Urszula Czyndacka (Prezes Zarządu Mikrobit Sp. z o.o.), Grzegorz Wójcikowski (IT COMPLETE), Paweł Grochowiec (Firma Usługowa Polmark).

Następnie przystąpiono do Immatrykulacji. Tradycyjnie nowo przyjęci żacy złożyli ślubowanie. Nowych studentów swoim wystąpieniem przywitała także Przewodnicząca Samorządu WSPA – Adrianna Pleskot. W ramach uroczystości odbył się także wykład inauguracyjny. Architektura to nasz flagowy kierunek, dlatego wykład pt. „Dobra architektura, dobre wnętrze – rola kreatywnego i innowacyjnego projektowania” poprowadziły dr Grażyna Michalska oraz Małgorzata Michalska-Nakonieczna.

Podczas wydarzenia wręczono także wyróżnienia dla najlepszych wykładowców za wysoki poziom nauczania, dzielenie się wiedzą oraz zaangażowanie w prace ze studentami. Wyróżnieni zostali: dr Wiesława Szymczuk (Dziennikarstwo i komunikacja Społeczna), dr Mariola Stecka (Socjologia), mgr Jacek Tomaszewski (Transport), dr Artur Kokoszkiewicz (Administracja), mgr inż. arch. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska (Architektura), mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna (Architektura), dr Ewa Łazuka (Finanse i Rachunkowość), dr Henryk Ponikowski (Finanse i Rachunkowość), dr Paweł Wlaź (Informatyka Dualna), mgr Magdalena Kowara (Informatyka), mgr Piotr Skrzypczak (Stosunki Międzynarodowe) oraz dr Joanna Kiereś-Łach (Dziennikarstwo i komunikacja Społeczna).

Całą uroczystość inauguracji roku akademickiego uświetnił występ chóru Akademos z Międzynarodowych Szkół Padarewski w Lublinie, który został zakwalifikowany do prestiżowego międzynarodowego konkursu chórów „New York International Music Festival” w Carnegie Hall jako jeden z sześciu chórów szkół średnich z całego świata.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-09 14:18:02
Komentarze
 
Polityka Prywatności