Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

Sukces naukowców z UMCS - grant na projekt dot. Arktyki

Logo UMCS 410

Ogłoszono wyniki III edycji konkursu BEETHOVEN CLASSIC na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Dr hab. Michał Łuszczuk oraz dr Katarzyna Radzik-Maruszak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z dr Dorothea Wehrmann z Deutsches Institut für Entwicklungspolitik otrzymali grant na projekt pt. „Zrównoważony rozwój miast w Arktyce europejskiej. Rozwój transnarodowego wymiaru zarządzania w regionach peryferyjnych”. Warto podkreślić, że jest to jedyny doceniony projekt z Lubelszczyzny.

Dr hab. Michał Łuszczuk jest Z-cą Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Już od kilku lat, z dużym powodzeniem, prowadzi badania dotyczące polityki międzynarodowej na Dalekiej Północy. Jest on autorem ponad 30 opracowań dotyczących różnych aspektów zmieniającej się dynamicznie w ostatnich latach sytuacji międzynarodowej w Arktyce, m.in. w 2015 roku w Wydawnictwie UMCS ukazała się jego książka pt. „Ewolucja ról międzynarodowych w regionie Arktyki”.

M. Łuszczuk realizował własne projekty naukowe w kraju i zagranicą, bierze też udział w międzynarodowych projektach badawczych (np. jest wiceprzewodniczącym Policy Guidance Panel w ramach projektu EU-Polarnet).
W 2015 roku naukowiec z UMCS został także stypendystą Komisji Fulbrighta, dzięki czemu prowadził swoje badania dotyczące Arktyki w renomowanym ośrodku z zakresu stosunków międzynarodowych - Elliot School of International Relations w George Washington University w Waszyngotnie. M. Łuszczuk należy do kilku międzynarodowych organizacji i sieci naukowych, od 2011 roku jest członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN, a w obecnej jego kadencji pełni funkcję jednego z zastępców przewodniczącego.

Dr Katarzyna Radzik-Maruszak jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii UMCS. W okresie październik 2014-wrzesień 2015 była visiting scholar w School of Management, University of Tampere w Finlandii. Wyniki prowadzonych badań prezentowała m.in. na konferencjach ECPR (2016, 2019), EGPA (2011, 2012, 2017, 2019) oraz NISPAcee (2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2007). Jej zainteresowania badawcze to: samorząd terytorialny w ujęciu porównawczym; lokalne współrządzanie (local governance); demokracja przedstawicielska i instytucja reprezentacji na poziomie lokalnym; dobra administracja publiczna i tzw. dobre rządzenie.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). W tej edycji uczeni złożyli 130 wniosków o finansowanie projektów badawczych, z czego 63 w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS), a 67 w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych (ST, m.in. w chemii, matematyce, fizyce, materiałoznawstwie). Z tej puli wniosków eksperci wybrali 34 najlepsze projekty.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-16 10:36:20
Komentarze
 
Polityka Prywatności