studentnews.pl
Uniwersyteckie Forum Dyrygentów - Powrót do wpisu
Uniwersyteckie Forum Dyrygentów
Uniwersyteckie Forum Dyrygentów to zainicjowane w 2016 roku, przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ogólnopolskie spotkania z udziałem studentów oraz pedagogów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uczelni wyższych podlegających MNiSW. W tym roku inicjatywa odbędzie się w dniach 5-7 czerwca w Inkubatorze Medialno-Artystycznym Akademickiego Centrum Kultury UMCS w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 16.