5-7.06.2017

Uniwersyteckie Forum Dyrygentów

Uniwersyteckie Forum Dyrygentów to zainicjowane w 2016 roku, przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ogólnopolskie spotkania z udziałem studentów oraz pedagogów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uczelni wyższych podlegających MNiSW. W tym roku inicjatywa odbędzie się w dniach 5-7 czerwca w Inkubatorze Medialno-Artystycznym Akademickiego Centrum Kultury UMCS w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 16.

W ramach Forum zaplanowano konkurs Konfrontacje Młodych Chórmistrzów - skierowany do studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uniwersytetów w całym kraju i popularyzujący zawód dyrygenta chóralnego. Dzięki udziałowi w konkursie, młodzież będzie mogła doskonalić warsztat dyrygencki, pozna nową literaturę chóralną, a także będzie miała okazję pracować z najlepszymi chórami szkolnymi i akademickimi. Zapraszamy 5 czerwca o godz. 15.00 oraz 6 czerwca o godz. 10.00 do Inkubatora Medialno-Artystycznego, gdzie trwać będą przesłuchania.

Dodatkowo, 7 czerwca w Instytucie Muzyki UMCS (al. Kraśnicka 2a, Lublin) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Chóralistyka-między tradycją a nowoczesnością”, podczas której pedagodzy dyrygowania, dyrygenci i chórmistrzowie – uznane autorytety w tej dziedzinie z ośrodków muzycznych w całej Polsce będą zastanawiać się m.in. nad tym, czy potrzebne są nam jeszcze chóry, a podczas paneli poruszą następujące zagadnienia:
  • możliwości adaptacji poezji śpiewanej na grunt chóralistyki i transkrypcji utworów Marka Grechuty na chór a cappella,
  • muzyka w edukacji przyszłości,
  • specyfika warsztatu dyrygenckiego w kontekście pracy z chórem dziecięcym, dorosłym i seniorskim,
  • muzyka chóralna w literaturze orkiestr dętych,
  • jak dyrygować chórem gospel,
  • profesjonalny dyrygent w amatorskim chórze,
  • ciało i wyobraźnia chórzysty,
  • czy dzieło wokalno-instrumentalne w repertuarze chóru akademickiego.
Uniwersyteckie Forum Dyrygentów ma charakter otwarty, a jego organizatorem jest Zakład Chóralistyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

data ostatniej modyfikacji: 2017-05-31 15:33:36
Komentarze
 
Polityka Prywatności