UMCS ponownie wspiera akcję dawstwa osocza

Tag: UMCS
Dział: Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ponownie włącza się w akcję oddawania osocza od ozdrowieńców. 18 kwietnia 2020 r. po raz pierwszy w Polsce zostało pobrane od ozdrowieńca osocze w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Z kolei już trzy dni później – 21 kwietnia w Klinice Chorób Zakaźnych w Lublinie została przetoczona pierwsza jednostka osocza.

– W Polsce przetoczono około 75 tysięcy jednostek osocza ozdrowieńczego – opowiada lek. med. Małgorzata Orzeł, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. – W ostatnim czasie w związku z nasileniem się epidemii zapotrzebowanie na osocze ozdrowieńcze znacznie wzrosło, stąd nasz apel. Zgłaszajcie się Państwo do Centrum Krwiodawstwa, oddawajcie krew, oddawajcie osocze jako ozdrowieńcy – tłumaczy. 

Inicjatywa jest skierowana do wszystkich członków społeczności akademickiej, ich bliskich oraz znajomych, którzy przeszli przez chorobę COVID-19 i zostali uznani za osoby zdrowe, a także do mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które zdaniem naukowców są skutecznym klinicznie oraz bezpiecznym sposobem wspomagania leczenia chorych na COVID-19. Jak wynika z badań, podanie osocza rekonwalescentów osobom chorym - może zmniejszyć śmiertelność u krytycznie chorych pacjentów. Prawie wszyscy pacjenci po terapii osoczem ozdrowieńców wykazują wzrost przeciwciał neutralizujących oraz zanik koronawirusa SARS-CoV-2.

Zapraszamy do udostępniania materiału wideo, w którym Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – lek. med. Małgorzata Orzeł zachęca do oddawania osocza i tłumaczy jakie wymagania należy spełnić.
Link do publikacji na platformie YouTube: https://youtu.be/0MJGD1wNWHM
Link do pobrania wideo, napisów oraz stopklatki: https://we.tl/t-MPEQm2B4Ms
Materiał został zrealizowany przez Zespół Centrum Prasowego UMCS.

W załączonej ulotce znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedury oddawania osocza oraz lista adresów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje o akcji. Autorem rysunków i projektu graficznego jest prof. dr hab. Artur Popek z Wydziału Artystycznego UMCS.

data ostatniej modyfikacji: 2021-04-23 10:48:33
Komentarze
 
Polityka Prywatności