Uroczystość w Chatce Żaka

Zakończyła się gruntowna przebudowa części A i B Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, czyli tzw. pozostałych części budynku, nieobjętych remontem w 2011 roku. Po ponad dwóch latach prac budowlanych wykonawca – Konsorcjum firm DAJK Maciej Kańczugowski z Lublina oraz PRB Termochem z Puław, dokonało generalnej modernizacji ponad 3636 m2 powierzchni Chatki Żaka.

Zmodernizowana część A Chatki Żaka to słynna sala widowiskowa, wyremontowana część B zaś to zaplecze sali, na które składają się garderoby, pokoje biurowe, hall główny oraz pomieszczenia na pierwszym piętrze i w piwnicy.

Sala widowiskowa po remoncie nawiązuje do pierwotnego wyglądu (uwiecznionego na pocztówce ze słynną fotografią Zbigniewa Siemaszko z 1967 roku) i jednocześnie wykorzystuje niezbędne rozwiązania w zakresie techniki scenicznej, a także zapewnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa p. poż. W zmodernizowanej sali widowiskowej wymieniona została wentylacja mechaniczna, podłogi, wykonano nową scenę i technologię sceniczną (w pełni automatyczną), a także zamontowano nowe fotele (372 miejsca). Wewnątrz dostępne są również projektory cyfrowe (multimedialne w technologii laserowej DLP) i projektor analogowy, dzięki czemu możliwe będzie wyświetlanie filmów w obu formatach, a także ekrany do projekcji przedniej oraz tylnej. Sala widowiskowa została wyposażona także w klimatyzację.

W wyremontowanej części B powstały nowe pomieszczenia, takie jak: garderoby z pełnym węzłem sanitarnym, dwie sale prób instrumentalnych, pracownia plastyczna, trzy sale warsztatowe oraz ciemnia fotograficzna. Kondygnacje budynku obsługuje nowo powstała winda.

Co istotne, podczas prac remontowych wszystkie charakterystyczne elementy wykończenia modernistycznego znajdujące się w Chatce Żaka, takie jak: mozaika na holu czy kręcone schody - pozostały nienaruszone.

Po dwóch latach od rozpoczęcia prac budowlanych oraz wcześniejszych miesiącach poświęconych przygotowaniu niezbędnych opracowań, to niezwykle ambitne przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Aktualnie trwają jeszcze prace wyposażeniowe nowo powstałych pomieszczeń, które zakończą się w najbliższych miesiącach.

Łączny koszt modernizacji części A i B ACK UMCS Chatki Żaka to kwota ponad 25 mln zł brutto (z czego 14,5 mln zł brutto stanowi dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Chatka Żaka jest miejscem wyjątkowym na mapie uniwersyteckiego kampusu oraz miasta Lublina. Stanowi także swego rodzaju unikat w skali kraju, ponieważ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce, wciąż posiada własne centrum kultury studenckiej. W murach ACK od ponad pół wieku spotykają się miłośnicy kultury i sztuki. Dzięki generalnej modernizacji obiektu zarówno nasi studenci, artyści, jak i mieszkańcy Lublina i okolic będą mogą korzystać z nowoczesnej i dostosowanej do światowych standardów przestrzeni.

Jesteśmy przekonani, że programowe i artystyczne otwarcie Chatki Żaka, z bogatym pięciodniowym kalendarzem wydarzeń zaplanowanym na październik 2020 roku (21-25.10.2020) pod hasłem: 5 dni z Chatką, przyciągnie wielu miłośników kultury i sztuki z Lublina, kraju, jak i spoza jego granic. Liczymy, że przez kolejne dekady Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka będzie spełniało się jako idealne miejsce do rozwoju kultury studenckiej.


data ostatniej modyfikacji: 2020-09-23 15:01:43
Komentarze
 
Polityka Prywatności