www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

NEWSY Lublin
i lubelskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uruchamia 12 stycznia 2018 roku rekrutację zimową na studia II stopnia.
W roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej został utworzony Własny Fundusz Stypendialny – jest to forma dodatkowego wsparcia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. 1 grudnia w sali widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego, różne grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów Uczelni, z rąk Rektora prof. Stanisława Michałowskiego, odebrały listy gratulacyjne informujące o przyznaniu stypendiów z Własnego Funduszu UMCS.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie organizuje kursy Akademii Cisco: CCNA i CCNP
Zapisy na kurs trwają do 20 listopada 2017 roku. Dokumenty (podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów/szkoły średniej, dokumenty potwierdzające staż pracy, dowód wpłaty 400 zl na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031) należy dostarczyć do Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 31, pok. 115 F.
18 października br w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie”. Projekt o wartości 3 450 000 zł uzyskał najwyższą możliwą ocenę (100/100 możliwych punktów) oraz dofinansowanie na poziomie 85% (2 932 500 zł) w konkursie Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Zwlekałeś z zapisaniem się na kurs językowy w Profi-Lingua? Nie strać swojej szansy – to ostatnie wolne miejsca z możliwością wyboru terminów! Rozwiąż całkowicie bezpłatny test językowy i sprawdź swój poziom.
Cały czas trwa nabór na niektóre kierunki studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Poszerzając kompetencje zarówno zawodowe, jak i psychospołeczne absolwenci tych studiów zwiększają swoją atrakcyjność na rynku pracy. Kursy pomagają bowiem rozwijać ścieżkę kariery i są szansą na zdobycie lepszej posady, a wypalonym zawodowo dają możliwość odświeżenia wiedzy lub zmiany zawodu.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przedłużył do 15 października zapisy na studia podyplomowe.
2 października br. na jedenastu Wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędą się uroczyste immatrykulacje studentów pierwszego roku.
Przygotowany w Zakładzie Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS wniosek pt. "Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989" znalazł się wśród zaaprobowanych przez Fundusz Wyszehradzki aplikacji w konkursie Visegrad Grants!
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na dofinansowane studia inżynierskie na kierunku Analityk danych i systemów.
Oprócz tradycyjnej rekrutacji na studia I i II stopnia, na UMCS trwa również nabór na studia podyplomowe.
Trwa dodatkowa rekrutacja w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Rejestracja internetowa kończy się 13 września 2017 roku.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji zaprasza na studia podyplomowe na kierunku Podatki.
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło piątą edycję konkursu ETIUDA. Jest to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską, który umożliwia także odbycie stażu w wybranym przez stypendystów zagranicznym ośrodku naukowym. Wśród laureatów konkursu znalazła się doktorantka z Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS - mgr Anna Zdeb. Temat jej pracy doktorskiej to "Badanie rozkładów mas fragmentów rozszczepienia". Doktorantka będzie odbywać staż na Uniwersytecie w Madrycie pod opieką prof. Luisa Robledo.
Zakończyła się rejestracja kandydatów na większości kierunków studiów pierwszego stopnia oraz na studia jednolite magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zostały ogłoszone listy rankingowe oraz osób zakwalifikowanych na studia, informacja o wynikach pojawiła się również na kontach kandydatów w systemie IRK.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi dodatkowy nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Zapisy kończą się w połowie września.
Internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS (IRK) rozpoczęła się 14 kwietnia i trwała do 7 lipca.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura