Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

NEWSY Lublin
i lubelskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na studia. Zapisy startują 10 maja.
Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. Iwonę Hofman, Dziekan Wydziału Politologii UMCS, na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2019-2022. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się wczoraj, 7 marca br., w Warszawie.
Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi studiów pn. "Stosunki międzynarodowe" prowadzonemu na Wydziale Politologii UMCS. Jest to nobilitacja oraz docenienie wysokiego poziomu jakości kształcenia, jaki oferujemy studentom. To także jeden z nielicznych przypadków tak wysokiej noty dla kierunku z zakresu stosunków międzynarodowych w Polsce.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi zapisy na studia podyplomowe z zakresu Psychologii sportu. Rekrutacja trwa do 28 lutego.
22 lutego 2019 r. odbyło się podpisanie listu intencyjnego między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a warszawską spółką Exatel. W wydarzeniu uczestniczyli Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski oraz Wiceprezes Zarządu Exatel, Rafał Magryś.
najnowsze odkrycie naukowe prof. dra hab. Krzysztofa Murawskiego, mgra Błażeja Kuźmy oraz mgra inż. Dariusza Wójcika z Zakładu Astrofizyki i Teorii Grawitacji UMCS zostało opublikowane na stronie NASA.
Dr inż. Anna Sawicka z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS otrzymała nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za rozprawę doktorską „Miasto zrównoważone - możliwości implementacji idei na przykładzie Lublina”.
Studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów to międzyobszarowe studia, które rozwijają wiedzę studenta w zakresie fizyki oraz chemii nowoczesnych materiałów oraz wprowadzają na rynek pracy jako specjalistę z zakresu produkcji oraz metod badania nowej generacji materiałów.
Dr Justyna Sulej z Zakładu Biochemii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019. Nagroda została przyznana w kategorii "Naukowiec Przyszłości" za realizację projektu „Ocena potencjału antyoksydacyjnego i przeciwdrobnoustrojowego grzybowej dehydrogenazy celobiozowej jako składnika opakowań aktywnych”.
W tym roku podczas zimowego naboru Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje kandydatom studia stacjonarne II stopnia z zakresu gospodarki przestrzennej, fizyki technicznej oraz inżynierii nowoczesnych materiałów. Internetowa rejestracja na te kierunki potrwa do 15 lutego br., a wydawanie decyzji i przyjmowanie dokumentów odbędzie się między 18 a 22 lutego 2019 r.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na studia.
Projektowanie wnętrz to nowy kierunek studiów inżynierskich uruchomiony przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotował 2 nowe kierunki studiów podyplomowych: Hortiterapię oraz Rolnictwo ekologiczne.
Zapisy na studia podyplomowe w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą trwać do 15 lutego 2019 roku.
Pracownicy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: dr hab. Andrzej Pelc, prof. UMCS, dr Tomasz Pieńkos, dr Andrzej Trembaczowski oraz dr Artur Wójtowicz otrzymali prestiżową, główną nagrodę Ministra Środowiska w konkursie „Geologia 2018”. Doceniona została również dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel. Kapituła Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. E. Prosta przyznała wyróżnienie za książkę „Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej".
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie uruchomiła nowe 2-letnie studia magisterskie na kierunku Zarządzanie. Kształcenie prowadzone jest w języku polskim oraz angielskim.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na studia II stopnia. Rekrutacja zimowa rozpocznie się 14 stycznia a zakończy 17 lutego 2019 roku.
Pracownice Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS: dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS oraz dr hab. Urszula Mirecka, prof. UMCS otrzymały Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Dysleksji za koncepcję i redakcję naukową monografii pt. "Zaburzenia komunikacji pisemnej".
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy niezbędnej uczestnikom do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Termin: 6.12.2018, 7.12.2018, 14.12.2018 oraz 15.12.2018
Pracownicy Instytutu Historii UMCS w Lublinie zostali laureatami tegorocznej edycji konkursu „Książka historyczna roku”.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Nauka języków w Lublinie
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
UMCS_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Aula UMK
miniatura
 
Polityka Prywatności