O potencjale Ogrodu Botanicznego UMCS - dr Grażyna Szymczak

Założony w 1965 r. Ogród Botaniczny UMCS jest wyjątkowym miejscem na mapie Lublina. Gromadzi prawie 7000 gatunków i odmian roślin pochodzących z całego świata, które służą celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym. Bogate kolekcje roślin wykorzystywane są w badaniach realizowanych przez pracowników naukowych UMCS, a także lubelskich i krajowych uczelni przyrodniczych oraz medycznych.

Badania naukowe, które prowadzimy w Ogrodzie i które prowadzą pracownicy innych instytucji, to szeroka tematyka. My skupiamy się tak naprawdę na roślinach dla nas najważniejszych, na roślinach zagrożonych wyginięciem w warunkach naturalnych, na roślinach objętych ochroną gatunkową. W naszym Ogrodzie zgromadzonych jest wiele takich gatunków – wyjaśnia dr Grażyna Szymczak, dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS. – Na przestrzeni ponad 30 lat zajmowaliśmy się wieloma gatunkami, które przywracaliśmy niejako naturze, bo nasze badania naukowe i działalność związane są z czynną ochroną przyrody, czynną ochroną gatunków szczególnie zagrożonych, chronionych na Lubelszczyźnie. Zajmujemy się również roślinami, które są pod ochroną w różnych miejscach w kraju, ale też na świecie. Jeśli nawet bezpośrednio nie badamy ich naukowo, to gromadzimy je w swoich zbiorach, aby o nich edukować, pokazywać je studentom – opowiada.

Zapraszamy do zapoznania się i upowszechniania materiału video, w którym dr Grażyna Szymczak przybliża temat działalności naukowej oraz edukacyjnej Ogrodu Botanicznego UMCS, a także opowiada o planowanych na ten rok inicjatywach i atrakcjach dla odwiedzających.

data ostatniej modyfikacji: 2021-05-14 13:44:54
Komentarze
 
Polityka Prywatności