Kolejny sukces naukowy pracownika UMCS

W ubiegłym tygodniu, w prestiżowym czasopiśmie Nature Climate Change, został opublikowany artykuł pt. „Towards more predictive and interdisciplinary climate change ecosystem experiments” (w kierunku bardziej przewidywalnych i interdyscyplinarnych eksperymentów na ekosystemach związanych ze zmianami klimatu https://www.nature.com/nclimate)/, którego koordynującym autorem jest prof. Jaco Vangronsveld, zatrudniony od lutego 2019 roku w Katedrze Fizjologii Roślin i Biofizyki Instytutu Nauk Biologicznych UMCS.

Profesor J. Vangronsveld jest również dyrektorem Instytutu Badawczego – Centrum Nauk Środowiskowych (Centre for Environmental Sciences) i liderem grupy badawczej Environmental Biology w Hasselt University w Belgii. Jego współpraca naukowa z pracownikami Katedry, a uprzednio Zakładu Fizjologii Roślin UMCS, trwa nieprzerwanie już od ponad 20 lat. W tym czasie realizowano projekt badawczy w ramach Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Flandrią (Bilateral Scientific and Technological Cooperation with Flanders, Poland - Flanders) oraz aplikowano wspólnie z innymi partnerami zagranicznymi o trzy projekty z funduszy europejskich (dwa w ramach FP7 i jeden w ramach programu Horyzont 2020). Owocem tej współpracy są publikacje naukowe, komunikaty konferencyjne, wymiany naukowe pracowników, a także realizacja dwóch wspólnych doktoratów (joint PhD), a kolejna tego typu umowa jest w trakcie procedowania.

Z inicjatywy prof. J. Vangronsvelda i pod jego kierunkiem utworzono w Hasselt University Centrum Badań Terenowych (Field Research Centre), w ramach którego wybudowano drugi i najnowocześniejszy na świecie system ekotronów, umożliwiający badanie całych ekosystemów w pełni kontrolowanych warunkach stężenia gazów (O2, CO2, N2), promieniowania (PAR, IR, UV), temperatury, wilgotności powietrza, jakości i intensywności opadów, wiatru (https://www.uhasselt.be/UH/FieldResearchCentre/Infrastructure/ECOTRON-Hasselt-University.html).

We wspomnianym artykule, opublikowanym w Nature Climate Change, opisane są m.in. badania prowadzone przez międzynarodową grupę naukowców pod kierunkiem prof. J. Vangronsvelda z wykorzystaniem infrastruktury ekotronu. Na podstawie wyników tych badań będzie można ocenić, jak prognozowane zmiany warunków klimatycznych, głównie postępujący wzrost temperatury i obniżenie ilości opadów, wpłyną na funkcjonowanie ekosystemów.

data ostatniej modyfikacji: 2019-11-08 09:55:14
Komentarze
 
Polityka Prywatności