NEWSY Lublin
i lubelskie

tag
Jest to program stypendialny, mający na celu wspieranie działań młodych artystów i animatorów kultury z regionu Lubelszczyzny. Jest on realizowany w ramach Polityki Zaangażowania Społecznego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., we współpracy z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.
Zakończyła się gruntowna przebudowa części A i B Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, czyli tzw. pozostałych części budynku, nieobjętych remontem w 2011 roku. Po ponad dwóch latach prac budowlanych wykonawca – Konsorcjum firm DAJK Maciej Kańczugowski z Lublina oraz PRB Termochem z Puław, dokonało generalnej modernizacji ponad 3636 m2 powierzchni Chatki Żaka.
24 maja ruszają „Łącza kultury”, czyli nowy projekt Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Akcja obejmuje cotygodniowe cykle: filmowy - Seans w starym kinie (niedziele), podróżniczy - Przez świat. Spotkania z podróżą (wtorki), z zakresu sztuk wizualnych - Warsztaty malowania akwarelą (środy) oraz o tradycji lubelskiego tańca ludowego - Od desu do estrady (piątki).
wydawane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego, „Pismo Folkowe” zostało uhonorowane Nagrodą im. Oskara Kolberga w kategorii honorowej dla osób i instytucji działających na rzecz kultury ludowej.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na warsztaty gitarowe i bębniarskie prowadzone w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”.
W związku z remontem słynnej Sali Widowiskowej, Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka wystawia na sprzedaż 380 foteli kinowych.
Kanał RSS dla tej listy
 
Polityka Prywatności