To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Serwis dział języki - Nauka języków w Lublinie i lubelskim - Studencki Informator Regionalny - Lublin

Egzaminy językowe angielski

powiat
miejscowość
Nazwa egzaminu
Zastosowanie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

ul. Akademicka 4,
22-400 Zamość
Tel: (48)84/6776710

Co to jest telc?

telc (the european language certificates) - system między­naro­dowych egzaminów językowych z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, uznawany i akredytowany w wielu krajach europejskich, również w Polsce. Egzamin telc sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki.

Co gwarantuje certyfikat telc?

  • międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej i Urząd Służby Cywilnej w Polsce od poziomu B2 (wyższego średnio zaawansowanego)
  • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zjednoczonej Europy
  • realną szansę na zdobycie lepszej pracy
  • możliwość zwolnienia z egzaminu lub zaliczenia kończącego lektorat języka obcego na niektórych uczelniach wyższych
  • większą szansę dostania się na studia doktoranckie i uzyskania stypendium programu SOCRATES/ERASMUS

Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków : angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 - podstawowy do C1.

Z jakich części składa się egzamin telc?

Egzamin telc składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Co testują egzaminy telc?

Egzaminy telc testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu ale nie języka. Struktura egzaminu na każdym poziomie jest identyczna dla wszystkich języków.

Jak można uzyskać certyfikat językowy telc?

Certyfikat językowy telc można uzyskać zdając egzamin (należy uzyskać co najmniej 60% z części pisemnej i ustnej).

Z jakich materiałów należy korzystać przygotowując się do egzaminu?

Nie ma podręczników przygotowujących tylko do egzaminów telc. Można korzystać z przykładowych testów z kasetami i podręczników na odpowiednim poziomie zaawansowania.

Kto ocenia egzamin telc?

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów.

Jaki jest okres oczekiwania na wyniki?

Okres oczekiwania trwa to około 6 tygodni.

Czy uzyskuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu?

Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty telc są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację.

Czy można ponownie przystąpić do egzaminów?

Egzaminy telc można zdawać ponownie w celu poprawienia oceny lub w przypadku nie zdania egzaminu.Nauka języków w Lublinie
boks.gif

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności