To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Serwis dział języki - Nauka języków w Lublinie i lubelskim - Studencki Informator Regionalny - Lublin

Centrum Egzaminacyjne Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - centrum egzaminacyjne

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel./fax: +48 81/445 43 45
e-

W 2000 roku zostało akredytowane przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Centrum Egzaminacyjne Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Centre d’Examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - CCIP). Centrum powstało na podstawie obustronnej umowy pomiędzy CCIP a KUL (Convention de coopération, Paryż, 31.08.2000 – KUL-Lublin, 14.09.2000), a koordynatorem do spraw dydaktycznych Centrum została dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska (Instytut Filologii Romańskiej KUL).

Centrum Egzaminacyjne istniejące przy KUL jest jednym z ponad 600 istniejących na całym świecie centrów egzaminacych CCIP i reprezentuje Izbę Przemysłowo-Handlową we wszystkich działaniach związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem renomowanych egzaminów z języka francuskiego pozwalających uzyskać wydawane przez Izbę certyfikaty językowe w zakresie komunikacji zawodowej.

Zgodnie z warunkami umowy pomiędzy dwiema instytucjami, Centrum Egzaminacyjne zobowiązane jest do organizowania lokalnych sesji egzaminacyjnych zgodnie z oficjalnym międzynarodowym kalendarzem Izby (a w szczególności przyjmowania zapisów, pobierania opłat, opieki nad nadesłanymi przez Izbę pisemnymi zadaniami egzaminacyjnymi, przygotowania zadań egzaminacyjnych do części ustnej,  powołania komisji egzaminacyjnej, czuwania nad prawidłowym przebiegiem całości egzaminu) oraz informowania o wynikach egzaminów oraz rozdania dyplomów laureatom.

W ramach jednej sesji Centrum może przyjmować zapisy na jeden lub kilka certyfikatów z języka francuskiego (w zależności od zgłoszeń kandydatów) i przeprowadzać różne egzaminy językowe zgodnie z ofertą Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (oprócz egzaminu DAFA).

Centrum otwarte jest równocześnie dla kandydatów spoza KUL, studentów jak również osób pracujących, pragnących potwierdzić swoje kompetencje językowe w dziedzinie obcojęzycznej komunikacji zawodowej i specjalistycznej.

 
Polityka Prywatności