2017-06-08

REGION OCZAMI MŁODYCH PLANISTÓW DYPLOMOWE PRACE INŻYNIERSKIE ABSOLWENTÓW GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 2017

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania serdecznie zapraszają na wystawę i prezentację dyplomowych prac inżynierskich obronionych na kierunku gospodarka przestrzenna w 2017 r. Wydarzenie pn. "Region oczami młodych planistów" odbędzie się 8 czerwca br. w godz. 11.00-14.30 w auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarski Przestrzennej przy al. Kraśnickiej 2cd w Lublinie.

PROGRAM SPOTKANIA:

 • 11.00 - 11.10 Otwarcie spotkania
 • 11.10 - 12.25 Prezentacje prac cz. I (5x15min.)
 • 12.25 - 12.55 Sesja posterowa
 • 12.55 - 14.10 Prezentacje prac cz. II (5x15min.)
 • 14.10 - 14.30 Dyskusja wokół projektów


Prof. Marian Harasimiuk

 • A. Próchniak Kształtowanie powierzchni zielonych w zagospodarowaniu przestrzennym zachodnich dzielnic Lublina
 • M. Matejek Koncepcja rewitalizacji zespołu parkowo-pałacowego w Radzyniu Podlaskim

Dr hab. Waldemar Gorzym Wilkowski

 • J. Biernacki Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wohyń
 • K. Jarosz Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goraj
 • A. Łopacka Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojciechów - realizacja strategii rozwoju lokalnego
 • R. Marek Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Józefów nad Wisłą
 • I. Superson Program rewitalizacji rejonu Zalewu Krępieckiego w gminie Mełgiew
 • K.Trykacz Program rewitalizacji "Starej Kaliny" w Lublinie

dr Bogusława Baran-Zgłobicka

 • K. Basaj Projekt zagospodarowania błoni miejskich w Puławach
 • A. Sapińska Koncepcja zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego projektowanego zbiornika wodnego na rzece Giełczew w gminie Piaski
 • A. Topolska Koncepcja zagospodarowania rzeki Mlecznej w Radomiu
 • A. Wydrych Projekt rewitalizacji centrum Janowa Lubelskiego i Lublin
 • K. Gołębiowska Projekt rewitalizacji dzielnicy mieszkaniowej Kośminek w Lublinie

dr Dagmara Kociuba

 • E. Kuchno Koncepcja rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy od ulicy Żeglarskiej do mostu kolejowego przy ulicy Janowskiej w Lublinie

dr hab. Artur Myna

 • R. Fornal Uwarunkowania i kierunki rozwoju funkcji mieszkaniowej w Łukowie
 • J. Baran Kierunki zagospodarowania przestrzennego rejonudworca kolejowego w Lublinie
 • M. Matyjaszczyk Kierunki zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej północno- wschodniej części miejscowości Niemce

dr Anna Polska

 • M. Trojanowska Koncepcja kształtowania struktury przestrzeni publicznych oraz centrum Kraśnika
 • A. Karp Koncepcja zagospodarowania subcentrum aglomeracji dużego miasta - na przykładzie miejscowości Niemce pod Lublinem
 • K. Grabowska Koncepcja zagospodarowania przestrzeni ośrodka gminy przygranicznej Dorohusk
 • E. Jędrulak Koncepcja zagospodarowania centrum małego miasta - na przykładzie Hrubieszowa
 • M. Szastak Rewitalizacja urbanistyczna dzielnicy Bronowice w Lublinie
 • K. Rabczewska Koncepcja zagospodarowania południowej części miasta Łęczna
 • K. Adach Koncepcja zagospodarowania przestrzeni centralnych Zwolenia
 • K. Tutaj Rewitalizacja urbanistyczna dzielnicy Herby w Kielcach

Dr Jan Polski

 • B. Adamczyk Lokalne centra aktywności w gminie objętej suburbanizacją na przykładzie Jastkowa
 • P. Łobodziński Przestrzenne otwarcie Bychawy na rozwój ośrodka satelitarnego miasta Lublin

Dr Paweł Pytka

 • P. Justyna Koncepcja funkcjonalno-krajobrazowa zagospodarowania zbiornika wodnego w Majdanie Zahorodyńskim
 • E. Rak Kierunki rewitalizacji okolic dworca PKS w Biłgoraju
 • J. Trojanowska Koncepcja parku "Dolina wypoczynku" w obrębie doliny Świnki miejscowości Łęczna
 • A. Ziółek Koncepcja funkcjonalna terenów podzamcza zespołu pałacowo- parkowego w Zawieprzycach
 • K. Rokita Koncepcja funkcjonalno-krajobrazowa "zielonej wyspy" na osiedlu "Działki" w Puławach
 • A. Rożko Koncepcja rewitalizacji założeń parkowych i funkcjonalnych zespołu parkowo-pałacowego w Michalowie, gmina Sułów

data ostatniej modyfikacji: 2017-06-01 13:31:58
Komentarze
 
Polityka Prywatności