Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin
2019-06-14

Kryzys Państwa Narodowego i Demokracji we Współczesnym Świecie - konferencja naukowa w WSPA

logo_200

Konferencja odbędzie się 14 czerwca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy ul. Bursaki 12.

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań i doświadczeń dotyczących problematyki związanej ze współczesnym funkcjonowaniem państw narodowych i demokracji w różnych aspektach oraz dyskusja naukowa obejmująca interdyscyplinarne problemy przemian w państwach narodowych i demokracjach.

Do udziału w dyskusji organizatorzy zapraszają naukowców, badaczy, praktyków reprezentujących organy administracji publicznej, przedstawicieli think tanków i partii politycznych, wymiaru sprawiedliwości czy organizacji pozarządowych oraz wszystkie inne osoby i instytucje zainteresowane tematyką Konferencji.

Organizatorzy mamją nadzieję, że Konferencja przyczyni się do lepszego zrozumienia analizowanych procesów, zjawisk i wydarzeń, budowania rozwiązań dla poprawy funkcjonowania omawianych instytucji i będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

Obrady koncentrować się będą w szczególności wokół następujących zagadnień:

  1. Koncentracja władzy w podmiotach międzynarodowych
  2. Rozrost znaczenia metropolii kosztem prowincji
  3. Rozwój międzynarodowych korporacji
  4. Wpływ nowych technologii na wyłanianie, sprawowanie i kontrolę władzy
  5. Państwo a zagrożenia ekologiczne
  6. Przemiany ustrojowe w państwach demokratycznych
  7. Wzrost znaczenia dyktatur
  8. Pauperyzacja klasy średniej
  9. Migracje ludności

data ostatniej modyfikacji: 2019-05-23 13:20:05
Komentarze
 
Polityka Prywatności