Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin
2019-10-16 17:30

Drugi wykład z cyklu "W poszukiwaniu jedności sztuk - totalne dzieło sztuki"

banerek2

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Instytut Sztuki UMCS zapraszają na drugi wykład z cyklu "W poszukiwaniu jedności sztuk - totalne dzieło sztuki". 16 października 2019 r. o godz. 17.30 "Na początku był Runge. Philipp Otto Runge" - Marcin Pastwa Filia nr 2 MBP. ul. Peowiaków 12

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z z Instytutem Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki UMCS organizuje otwarte wykłady z historii sztuki.

Rosnąca popularność naszej inicjatywy oraz uznanie ze strony stałych słuchaczy, spowodowało, że na rok akademicki 2019/2020 przygotowaliśmy jedenastą już edycję wykładów otwartych z historii sztuki pod tytułem “W poszukiwaniu jedności sztuk - totalne dzieło sztuki.” Jak co roku wykłady przygotowują pracownicy naukowi oraz doktoranci z Instytutu Historii Sztuki KUL JP II, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych  w  Warszawie  i  innych  ośrodków  uniwersyteckich, dydaktycy  Instytutu Sztuki UMCS, a także badacze sztuki z Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
O miejsce i odpowiednią oprawę spotkań troszczy się Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie. Każda prelekcja ilustrowana jest prezentacją multimedialną, przedstawiającą najważniejsze zagadnienia z danego tematu. Piętnaście wykładów stanowi kompendium wiedzy niezbędnej każdemu, kto interesuje się sztuką i kulturą europejską i światową.


W załączeniu słowo wstępne prof. Ryszarda Kasperowicza do obecnego cyklu.

Zagadnienie „jedności sztuk” należy do najstarszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych kwestii w dziejach namysłu nad sztuką i praktyki artystycznej. Problem ten próbowano analizować, szukając np. wspólnej wszystkim sztukom podstawy w naturze („mimesis”), albo też wyprowadzając wszelkie rodzaje twórczości z jednego źródła (wyobraźnia), czy wreszcie wyodrębniając pewne dziedziny twórczości jako domenę bezinteresownego poszukiwania i ucieleśniania walorów czysto estetycznych. Mniej więcej od połowy XVIII wieku zaczęto się zastanawiać, czy możliwy jest bezpośredni przekład jednego języka artystycznego na inny. Czy jedna forma sztuki powinna wzbudzać w odbiorcy wrażenia – doznania charakterystyczne dla innych form? Czy można zbudować dzieło totalne, jednoczące w sobie wszystkie dziedziny twórczości, o czym marzył Wagner, tworząc swoje dramaty muzyczne jako „Gesamtkunstwerk”? Problem ten do dziś pozostaje nierozwiązany, stanowi źródło natchnienia dla bardzo wielu koncepcji i praktyk artystycznych. Cykl niniejszych wykładów będzie poświęcony właśnie temu marzeniu i próbom jego urzeczywistnienia.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-09 10:05:06
Komentarze
 
Polityka Prywatności