Rekrutacja - dodatkowe informacje

Tag: UMCS
Strona www: www.umcs.pl/
Dział: Lublin

Zakończyła się rejestracja kandydatów na większości kierunków studiów pierwszego stopnia oraz na studia jednolite magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zostały ogłoszone listy rankingowe oraz osób zakwalifikowanych na studia, informacja o wynikach pojawiła się również na kontach kandydatów w systemie IRK.

Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji) podczas tegorocznej rekrutacji cieszyły się: Prawo, Psychologia, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Anglistyka, Logistyka, Informatyka i Ekonomia. Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce w czołówce zaś były: Psychologia, Anglistyka, Jazz i muzyka estradowa, Finanse i rachunkowość, Lingwistyka stosowana (profil angielski z niemieckim), Produkcja medialna, Biologia (spec. biologia medyczna), Iberystyka czy Prawo. Nic więc dziwnego, że rekrutacja na tych kierunkach została już zamknięta, a limity wyczerpane.

Generalnie na niektórych kierunkach, na których prowadzona jest jeszcze rekrutacja, pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Z pewnością, tak jak co roku, duży ruch w systemie internetowej rejestracji kandydatów odnotuje się we wrześniu, zwłaszcza gdy zostaną ogłoszone wyniki poprawkowej matury.

Proces rekrutacji prowadzony jest obecnie na niżej wymienionych kierunkach (studia stacjonarne I stopnia):
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • Filologia polska
 • Historia
 • Politologia
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Stosunki międzynarodowe
 • Praca socjalna
 • Administracja publiczna (studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach)
 • Chemia techniczna (studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach)
 • Fizjoterapia (studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach)
 • Romanistyka
 • Geografia
 • Germanistyka
 • Kognitywistyka
 • Ukrainistyka
 • Turystyka historyczna
 • Bałkanistyka
 • Rusycystyka
 • Matematyka
 • Europeistyka
 • Kreatywność społeczna
 • Filozofia
 • Fizyka
 • Fizyka techniczna
 • Inżynieria nowoczesnych materiałów
Z kolei rekrutacja na studia niestacjonarne oraz II stopnia trwa do 23 września br. Szczegółowe informacje oraz zasady naboru są podane przy opisie każdego z kierunków na stronie www.irk.umcs.pl.

data ostatniej modyfikacji: 2017-07-28 15:22:01
Komentarze
 
Polityka Prywatności