Nowości na studiach podyplomowych UMCS

Oprócz tradycyjnej rekrutacji na studia I i II stopnia, na UMCS trwa również nabór na studia podyplomowe.

Poszerzając kompetencje zarówno zawodowe, jak i psychospołeczne, absolwenci studiów podyplomowych stają się cennym "nabytkiem" dla pracodawców. Kursy pomagają bowiem rozwijać ścieżkę kariery i są szansą na zdobycie lepszej posady, a wypalonym zawodowo - dają możliwość odświeżenia wiedzy, a także zmiany zawodu. Studia podyplomowe prowadzone na naszej Uczelni są rozwiązaniem, które z jednej strony pozwala podnieść swoją wartość na rynku pracy, a z drugiej daje szansę na osobisty rozwój.

Uczelnia proponuje bogatą ofertę kierunków studiów podyplomowych. Obecnie do wyboru jest blisko 80 kierunków, wśród których nową propozycję stanowią:
  • monitoring i zarządzanie środowiskiem,
  • programowanie i bazy danych,
  • programowanie i informatyka w szkole,
  • interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy,
  • kompetencje wychowawcze,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
  • psychologia sądowa,
  • ochrona danych osobowych,
  • filozofia i etyka.
Nowością jest także Podyplomowe Studium Legislacji, na którym słuchacze nauczą się, jak przygotować poprawne i skuteczne akty prawne: projekty regulaminów, uchwał czy zarządzeń. Zapraszamy do udziału w Studium absolwentów uczelni wyższych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. O unikalnej formie studiów świadczy nie tylko praktyczny format zajęć dydaktycznych, ale również starannie dobrani i doświadczeni specjaliści z zakresu legislacji: wieloletni pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Senatu. Zajęcia prowadzone będą również przez kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Dokumenty można składać do 30 września 2017 r.

Wśród wielu ciekawych i zróżnicowanych tematów znajdują się również m.in.: Architektura książki - projektowanie i edycja, Coaching i mentoring, Języki skandynawskie dla rynku pracy, Public relations and media marketing, Radioekologia czy Realizator dźwięku w studio i na koncercie.

data ostatniej modyfikacji: 2017-09-06 13:27:33
Komentarze
 
Polityka Prywatności