www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

NEWSY Lublin
i lubelskie

Analityk danych i systemów - studia dofinansowane w WSPiA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na dofinansowane studia inżynierskie na kierunku Analityk danych i systemów.

Nowa międzynarodowa ścieżka kształcenia. Studia inżynierskie z dofinansowaniem

Poziom: Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim studia stacjonarne 7- semestrów kończące się tytułem inżyniera

 • program studiów obejmuje 2659 godzin zajęć , 210 pkt. ECST
 • zajęcia prowadzone w języku angielskim
 • zajęcia prowadzone z udziałem wykładowcy zagranicznego
 • dofinansowanie do czesnego aż do 85%

Program studiów obejmuje:

 • wykłady - 740 godzin
 • ćwiczenia - 150 godzin,
 • laboratoria - 1230 godziny,
 • praktyki zawodowe 360 godzin
 • zadania projektowe - 63 godziny
 • seminaria i warsztaty - 69 godzin

Liczba miejsc ograniczona : tylko 30 miejsc, w tym minimum 15 dla cudzoziemców

Co należy zrobić:

 • zarejestrować się w elektronicznym systemie WSPA w terminie od 30 maja 2017 do 30.09.2017
 • złożyć Formularz Rekrutacyjny w Dziale Rekrutacji wraz z niezbędnymi dokumentami (świadectwo maturalne lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej zagranicą, kopia wizy/karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP

Dodatkowo dla cudzoziemców:

 • szkoły letnie - 2 tygodniowe realizowane po pierwszym roku kształcenia poza terenem uczelni obejmujące praktyczne warsztaty doskonalące zdobytą wiedzę w zakresie analizy danych i systemów
 • zajęcia integracyjne - wieczory kulturowe, spotkania kulinarne, muzyczne i sportowe
 • lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców
 • grupowe zajęcia dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce związanych z rynkiem pracy
 • finansowanie kosztów zakwaterowania i utrzymania cudzoziemców na terenie Polski (w wysokości maksymalnej 1050 zł miesięcznie)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.


data ostatniej modyfikacji: 2017-09-18 14:34:07
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura