Immatrykulacje studentów oraz rekrutacja 2017/2018 w UMCS

Tag: UMCS
Strona www: www.umcs.pl/
Dział: Lublin

2 października br. na jedenastu Wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędą się uroczyste immatrykulacje studentów pierwszego roku.

Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski weźmie udział w uroczystościach na Wydziale Politologii (godz. 8.00, Aula im. I. Daszyńskiego, Plac Litewski 3) oraz na Wydziale Humanistycznym (Duża Aula, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 4A, godz. 13.30 i 17.00).
Immatrykulacje studentów pierwszego roku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach odbędą się 3 października br. o godz. 14.00 w budynku Collegium Novum w Puławach (ul. 4 Pułku Piechoty WP 18).

W roku akademickim 2017/2018 naukę na pierwszym roku studiów w UMCS rozpocznie 8983 studentów (w roku akademickim 2016/2017 było ich 8970). Na studiach I stopnia limit miejsc został całościowo wypełniony, na studiach II stopnia w blisko 85%.
Należy pamiętać, że nie są to jeszcze ostateczne dane. Czekamy na końcowe potwierdzenia od kandydatów, którzy zostaną przyjęci na ostatnim posiedzeniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji) w 2017 roku cieszyły się:

1. Prawo - ponad 1100 zgłoszeń
2. Psychologia - blisko 1000 zgłoszeń
3. Finanse i rachunkowość - ponad 930 zgłoszeń
4. Bezpieczeństwo wewnętrzne - ponad 820 zgłoszeń
5. Anglistyka - 665 zgłoszeń
6. Logistyka - blisko 600 zgłoszeń
7. Informatyka - 579 zgłoszeń
8. Ekonomia - ponad 500 zgłoszeń

Dla porównania: największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji) w 2016 roku cieszyły się:

1. Prawo
2. Finanse i rachunkowość
3. Psychologia
4. Bezpieczeństwo wewnętrzne
5. Informatyka
6. Anglistyka
7. Ekonomia
8. Logistyka

Wyraźnie widać, że preferencje kandydatów na studia w UMCS są podobne do tych z roku ubiegłego.

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największe zainteresowanie miały następujące kierunki:

1. Psychologia - 8,3 osób na jedno miejsce
2. Anglistyka - 6,7 osób na jedno miejsce
3. Jazz i muzyka estradowa - 5,3 osób na jedno miejsce
4. Finanse i rachunkowość - 5,2 osób na jedno miejsce
5. Lingwistyka stosowana, profil ANGIELSKI z NIEMIECKIM - 5,1 osób na jedno miejsce
6. Produkcja medialna - 4,8 osoby na jedno miejsce
7. Biologia, specjalność biologia medyczna - 4,6 osoby na jedno miejsce
8. Iberystyka - 4,3 osoby na jedno miejsce
9. Prawo - 4,2 osoby na jedno miejsce
10. Pedagogika - 4,2 osoby na jedno miejsce

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce w 2016 roku największą popularnością cieszyły się:

1. Psychologia - 7,77 osób na jedno miejsce
2. Jazz i muzyka estradowa - 5,87 osób na jedno miejsce
3. Bezpieczeństwo narodowe - 5,81 osób na jedno miejsce
4. Finanse i rachunkowość - 5,04 osób na jedno miejsce
5. Bezpieczeństwo wewnętrzne - 4,81 osoby na jedno miejsce
6. Prawno - Biznesowy - 4,60 osoby na jedno miejsce
7. Anglistyka - 4,48 osoby na jedno miejsce
8. Logistyka - 4,31 osoby na jedno miejsce
9. Prawo - 4,08 osoby na jedno miejsce
10. Biotechnologia - 4,06 osoby na jedno miejsce

Ze wstępnych wyników tegorocznej rekrutacji wynika, że zainteresowanie ofertą kształcenia Uczelni nie maleje. Sytuacja ta pokazuje, że UMCS tak naprawdę już od kilku lat ma stabilną sytuację dot. rejestracji kandydatów.
Zmniejszająca się liczba studentów jest widoczna przede wszystkim na studiach II stopnia, jesteśmy przekonani, że jest to związane z emigracją młodych mieszkańców naszego miasta. Studenci po ukończeniu studiów I stopnia wyjeżdżają np. do Warszawy czy Wrocławia (a nawet za granicę), aby w tych miastach podejmować zatrudnienie i/lub kształcenie - nie kontynuują tym samym nauki w Lublinie. Coraz więcej studentów kończy również naukę po uzyskaniu tytułu licencjata.

Uczelnię cieszy także liczba przyjętych studentów zagranicznych. W tym roku naukę na pierwszym roku studiów rozpocznie ponad 640 cudzoziemców (rok 2016/17 - 670), którzy pochodzą głównie z Ukrainy i Białorusi.

data ostatniej modyfikacji: 2017-10-02 08:41:57
Komentarze
 
Polityka Prywatności