Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

NEWSY Lublin
i lubelskie

UP zaprasza na Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Zapisy na kurs trwają do 20 listopada 2017 roku. Dokumenty (podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów/szkoły średniej, dokumenty potwierdzające staż pracy, dowód wpłaty 400 zl na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031) należy dostarczyć do Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 31, pok. 115 F.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244 poz. 1626 z późń. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) z wykorzystaniem wybranych standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

Celem kursu jest przygotowanie pracodawców, pracowników, osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.

Kurs obejmuje 80 godzin (70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej). Program kurs posiada akceptację Kuratorium Oświaty w Lublinie.


data ostatniej modyfikacji: 2017-11-07 13:57:03
Komentarze
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
UMCS_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności