Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

NEWSY Lublin
i lubelskie

Zapisy na studia II stopnia w UP w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uruchamia 12 stycznia 2018 roku rekrutację zimową na studia II stopnia.

Harmonogram rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia - dotyczy kierunków:

  • dietetyka;
  • architektura krajobrazu

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2017/2018 - rekrutacja zimowa
Wszystkich kandydatów obowiązuje internetowa rekrutacja

Lp.
Data
Treść
1.

12 stycznia 2018 r.

- 18 lutego 2018 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie www.up.lublin.pl

Kandydat wybiera kierunek studiów i wskazuje tylko jedną specjalność w ramach kierunku studiów, jeżeli specjalność jest oferowana oraz wnosi opłatę na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK (85 zł).

2.
19 lutego 2018 r.

Komunikat dla kandydatów na studia zawierający następujące informacje:

1) termin i miejsce sprawdzianu z kontaktu z koniem na kierunek hipologia i jeździectwo;

2) numer sali, w której będzie odbywała się weryfikacjadeklaracji dla kandydatów z kierunków pokrewnych.

3.
20 lutego 2018 r.

1) Sprawdzian z kontaktu z koniem na kierunek hipologia i jeździectwo na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata.

Miejsce: Gospodarstwo Doświadczalne Felin, Lublin ul. Doświadczalna 45, godz. 900. Kandydat powinien posiadać strój do jazdy konnej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Uwaga: Należy zgłosić się o godz. 830 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym.

2) Weryfikacja deklaracji dla kandydatów z kierunków pokrewnych - Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15. Uwaga: Należy zgłosić się we wskazanym miejscu i godzinie wraz z dowodem osobistym i deklaracją kierunku pokrewnego.

4.

20 lutego 2018 r.

Ogłoszenie wyników w systemie IRK i na listach ze sprawdzianu z kontaktu z koniem.

5.
21 lutego 2018 r. (środa)
godz. 1200

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

6.
21 lutego 2018 r.
godz. 1400
Komunikat o osobach zakwalifikowanych na wybrany kierunek studiów.

Jeżeli dana specjalność nie zostanie utworzona z powodu niewystarczającej liczby chętnych lub kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na wybraną specjalność z powodu braku miejsc, otrzymają informację w systemie IRK o możliwości wybrania innej specjalności.

Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego o statusie: zakwalifikowany lub rezerwowy w systemie IRK. Informacja zostanie zamieszczona także na listach wywieszonych na tablicach ogłoszeniowych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, budynek: Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15.

7.
22 i 23 lutego 2018 r.
od godz. 800
do godz. 1700
(czwartek i piątek)

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia. Wykaz dokumentów w załączniku do harmonogramu rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. (dokładne informacje otrzymuje kandydat w systemie IRK). Kandydaci, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status: przyjęty (informacja w systemie IRK).


data ostatniej modyfikacji: 2017-12-15 11:36:27
Komentarze
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
UMCS_220.jpg
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Stanisław Całka
 
Polityka Prywatności