UMCS rozpoczyna kampanię społeczną

Logo UMCS

„UMCS dla wszystkich” - tym hasłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczyna kampanię społeczną z udziałem studentów polskich i zagranicznych. Poruszony jest w niej ważny aspekt stereotypów i barier dotyczących innych narodowości.

Bohaterowie filmu to młodzi ludzie - studenci UMCS spontanicznie odpowiadający na pytania o funkcjonujące w społeczeństwie wyobrażenia na temat ich rodzimych krajów. Dowiadujemy się m.in., że w opinii publicznej pojawiają się stereotypy o mieszkańcach Bahrajnu - milionerach, o tym, że Turcy mówią po arabsku i jeżdżą tylko na wielbłądach, czy że w Zimbabwe nie znają nowoczesnych technologii. Studenci przekonują, że nie jest to prawda, a w tle pojawiają się przyciągające uwagę animacje pomagające zobrazować poruszaną problematykę.

Konwencja może wydawać się humorystyczna, jednak przedstawia ważny i ciągle aktualny problem społeczny. W sposób otwarty młodzież porusza tak ważne tematy jak bezpieczeństwo, obyczaje czy relacje międzyludzkie.

Rozpoczynająca się kampania społeczna z jednej strony zwraca uwagę na kulturowe zróżnicowanie świata w dobie migracji edukacyjnej, z drugiej zaś pokazuje zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę i głębsze zrozumienie innych kultur. Nie rozpowszechniajmy więc utartych frazesów - poznajmy się najpierw i spróbujmy zrozumieć nawzajem!

Kampania promuje otwartość kulturową zarówno w społeczności akademickiej Uczelni, jak i wśród mieszkańców Lublina, ukazuje także otwartość młodzieży do poruszania trudnych tematów, a tym samym może przyczynić się do niwelowania funkcjonujących w świadomości społecznej uproszczonych i zabarwionych wartościująco obrazów dotyczących obcokrajowców.

Wkrótce opinii publicznej zostaną udostępnione kolejne filmy z tej serii. Najbliższy dotyczyć będzie najtrudniejszych polskich słów, z którymi zmagają się na co dzień studenci zagraniczni.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizuje ideę uczelni kompletnej oraz otwartej na obcokrajowców. Według raportu "Studenci zagraniczni w Polsce 2017" Fundacji Edukacyjnej Perspektywy znaleźliśmy się na I miejscu w Polsce w kategorii "umiędzynarodowienie uniwersytetów", osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia na poziomie 6,72%.
W roku bieżącym na naszej Uczelni kształci się łącznie 1600 studentów zagranicznych.

Film promujący kampanię

data ostatniej modyfikacji: 2018-04-16 09:42:19
Komentarze
 
Polityka Prywatności