W Lublinie powstanie Uniwersyteckie Centrum Europejskie

Logo UMCS

30 lat temu - 28 lutego 1988 roku podpisano umowę, która zainicjowała trwającą do dziś współpracę partnerską miast Lublina i Nancy. Z tej okazji, 7 maja 2018 r. Prezydent Krzysztof Żuk i Mer Nancy Laurent Hénart podpisali porozumienie o kontynuacji dotychczasowej współpracy.

Uroczystości odnowienia partnerstwa pomiędzy Lublinem i francuskim miastem partnerskim Nancy towarzyszyło podpisanie porozumienia o utworzeniu w Lublinie Uniwersyteckiego Centrum Europejskiego Lublinie prowadzącego działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej.

Centrum jest wspólną inicjatywą miast partnerskich Lublina i Nancy a także UMCS, Uniwersytetu Lotaryńskiego oraz trzech uniwersytetów ukraińskich: Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza i Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Dokument został podpisany przez rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego i rektora Uniwersytetu Lotaryńskiego prof. Etienne Criqui oraz Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka i Mera Nancy Laurenta Hénart.

Wśród podstawowych zadań utworzonego Centrum Europejskiego są: współpraca na rzecz tworzenia nowych programów badawczych i dydaktycznych w dziedzinie studiów europejskich; wsparcie badań interdyscyplinarnych w zakresie studiów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem badań nad integracją europejską i UE; organizacja studiów oraz innych programów dydaktycznych w dziedzinie interdyscyplinarnych studiów europejskich z koncentracją na studiach prawniczych, politologicznych, administracyjnych oraz z zakresu zarządzania; edukacja na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia pracowników sektora publicznego oraz edukacji obywatelskiej na Ukrainie.

data ostatniej modyfikacji: 2018-05-09 14:33:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności