Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego - nowa specjalność w UMCS

Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego to nowa specjalność na kierunku Rusycystyka w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na specjalności studenci nabywają kwalifikacje zawodowe - wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje kulturowe - niezbędne do wykonywania zawodu celnika, agenta celnego, specjalisty obsługi ruchu granicznego. Ponadto specjalność ta pozwala opanować umiejętność posługiwania się terminologią fachową oraz nomenklaturą z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej.


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29 10:17:50
Komentarze
 
Polityka Prywatności