WSTĘPNE WYNIKI REJESTRACJI NA STUDIA W UMCS – stan na 9.07.2018 r.

Logo UMCS 410
Tag: UMCS
Strona www: www.umcs.pl/
Dział: Lublin

Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) na większość kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich w UMCS rozpoczęła się 16 kwietnia i trwała do 6 lipca.

W systemie IRK poziom rejestracji wynosi obecnie 14 459 zgłoszeń na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie. W analogicznym okresie do roku ubiegłego (po zamknięciu systemu, tj. na 7.07.2017 r.) liczba zgłoszeń wynosiła 14 221.

Na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (zaoczne i wieczorowe) zapisy są na poziomie 605 zgłoszeń (w ubiegłym roku odnotowaliśmy 621 zgłoszeń).

Łączna liczba rejestrów podczas tegorocznej rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie wynosi: 15 064 (ubiegły rok: 14 842).

Jak widać, liczba rejestracji w I turze rekrutacji na studia w UMCS jest nieco wyższa w stosunku do ubiegłorocznych danych. Sytuacja ta pokazuje, że Uczelnia tak naprawdę już od kilku lat ma stabilną sytuację dot. rejestracji kandydatów. Jesteśmy zadowoleni, że nasza oferta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pomimo zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży oraz w dobie postępującego niżu demograficznego. Mamy nadzieję, że dane te przełożą się na liczbę osób, które faktycznie złożą dokumenty na naszej Uczelni.

Już 11 lipca ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK. W dniach 13, 14 i 16 lipca (piątek, sobota i poniedziałek) będziemy przyjmować dokumenty od osób przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

Wyniki rejestracji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie nie są jeszcze ostateczne. Na niektórych kierunkach jest jeszcze możliwość dokonania rejestracji. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca - dokładnie 18 i 24 lipca ogłosimy kolejne listy.

Podczas tegorocznej rekrutacji, na kandydatów na studia w UMCS czeka 7141 miejsc na studiach stacjonarnych I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, a także 1065 na studiach niestacjonarnych I, II stopnia i jednolitych magisterskich.

Jeżeli chodzi o studia II stopnia rekrutacja na poszczególne kierunki trwa do 22 września br.

Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich) w 2018 roku cieszą się:

1. Finanse i rachunkowość
2. Prawo
3. Psychologia
4. Anglistyka
5. Logistyka
6. Bezpieczeństwo wewnętrzne
7. Informatyka
8. Ekonomia

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

1. Psychologia - 9,3 osób na jedno miejsce
2. Anglistyka - 6,6 osób na jedno miejsce
3. Finanse i rachunkowość - 5,7 osób na jedno miejsce
4. Jazz i muzyka estradowa - 5,5 osób na jedno miejsce
5. Lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim - 5,2 osób na jedno miejsce
6. Biologia, specjalność biologia medyczna - 5,2 osób na jedno miejsce
7. Pedagogika - 5 osób na miejsce
8. Logistyka - 4,8 osób na jedno miejsce
9. Lingwistyka stosowana, profil angielski z hiszpańskim - 4,8 osób na jedno miejsce
10. Biotechnologia - 4,5 osób na jedno miejsce

Dodatkowo:

Liczba cudzoziemców podejmujących kształcenie na takich samych warunkach jak obywatele polscy, zarejestrowanych na studia I stopnia: 2018 r. - 909 osób.


Największy limit miejsc ma kierunek:

Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie: 300 miejsc

Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne I stopnia: 270 miejsc

UMCS daje obecnie możliwość kształcenia na 80 kierunkach i blisko 250 specjalnościach (studia I i II stopnia oraz magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne), na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe (do wyboru jest ok. 100 kierunków) oraz na studia doktoranckie.

UMCS oferuje również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki studiów są dostępne na stronie: www.irk.umcs.pl


data ostatniej modyfikacji: 2018-07-10 10:16:39
Komentarze
 
Polityka Prywatności