Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

NEWSY Lublin
i lubelskie

Zarządzanie - nowe studia II stopnia w WSPA prowadzone w języku polskim i angielskim

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie uruchomiła nowe 2-letnie studia magisterskie na kierunku Zarządzanie. Kształcenie prowadzone jest w języku polskim oraz angielskim.

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać stopień magistra i kompleksowe, odpowiadające potrzebom rynku wykształcenie. W ramach kierunku masz możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności – E-biznes i nowoczesne formy marketingu oraz Inwestycje na rynku  finansowym.

Absolwent studiów drugiego stopnia, otrzymujący tytuł magistra, posiada nowoczesną i specjalistyczną wiedzę w obszarze zarządzania, w tym posługiwania się różnymi narzędziami informatycznymi wspierającymi pracę menedżerów marketingu, prawa i rachunkowości. Zdobyte w trakcie procesu nauczania niezbędne umiejętności pozwalają na diagnozowanie i twórcze rozwiązywanie problemów, efektywną organizację pracy, zarządzanie zespołami zadaniowym, samodzielne prowadzenie działalności badawczej oraz trafną ocenę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie.

Studia ze względu na połączenie uniwersalnej wiedzy zarządczej z gruntowną wiedzą specjalistyczną z zakresu wybranej specjalności mają charakter interdyscyplinarny.

W programie studiów przewidziano szczególnie dużo zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, które praktycznie przygotują Cię do pracy w zawodzie. A nowatorskie podejście do procesu nauczania oraz praktyczne przygotowanie do zawodu pozwala na realizację indywidualnej ścieżki rozwoju każdego studenta.

STUDIA PROWADZONE RÓWNIEŻ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Po studiach na tym kierunku możesz pracować jako:

 • menedżer wyższego i średniego szczebla,
 • kierownik zespołu, 
 • specjalista w zakresie zarządzania,
 • przedsiębiorca.

Masz przygotowanie do pracy:

 • w środowisku e-biznesu,
 • w otoczeniu finansowym organizacji,
 • we własnej firmie,
 • w kierownictwie i zarządzie przedsiębiorstwa,
 • w organizacjach funkcjonujących w środowisku polskim lub międzynarodowym
 • w instytucjach doradztwa biznesowego i formach szkoleniowych,
 • w uczelniach i instytucjach naukowych.

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Realizacja własnych inicjatyw przedsiębiorczych i realizacja badań naukowych.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Możliwość organizacji konferencji naukowych.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 12:24:31
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Lublinie
boks.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_rekrutacja_220.png
WSSIP_220.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM przy ul. ks. Trojdena
miniatura Studia w WSB
miniatura
 
Polityka Prywatności