Rekrutacja zimowa w UMCS

Logo UMCS 410

W tym roku podczas zimowego naboru Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje kandydatom studia stacjonarne II stopnia z zakresu gospodarki przestrzennej, fizyki technicznej oraz inżynierii nowoczesnych materiałów. Internetowa rejestracja na te kierunki potrwa do 15 lutego br., a wydawanie decyzji i przyjmowanie dokumentów odbędzie się między 18 a 22 lutego 2019 r.

O przyjęcie na studia z gospodarki przestrzennej mogą się ubiegać absolwenci kierunków studiów inżynierskich z gospodarki przestrzennej oraz z zakresu architektury i urbanistyki. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc (w tym roku to 50 osób), kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.
Szczegółowe zasady kwalifikacji oraz opis kierunku dostępne są na stronie internetowej: https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=NGL_GOP_S2&kategoria=

Podstawę kwalifikacji na studia z fizyki technicznej stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki lub fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych). Szczegółowe zasady kwalifikacji oraz opis kierunku dostępne są na stronie internetowej: https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=MFL_FIT_S2&kategoria=studia_2

Przyjęcie na studia z inżynierii nowoczesnych materiałów odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie inżynierii nowoczesnych materiałów oraz kierunków pokrewnych z dyscyplin: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, biotechnologia. Szczegółowe zasady kwalifikacji oraz opis kierunku dostępne są na stronie internetowej: https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=MFL_INM_S2&kategoria=studia_2

Obecnie trwa również rekrutacja na kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Jest to świetna okazja do uzupełnienia dotychczas zdobytej wiedzy oraz podniesienia swoich kwalifikacji.

Uniwersytet proponuje słuchaczom następujące kierunki:
1. Grafika wydawnicza (do 31.01.)
2. Muzykoterapia ( rejestracja w IRK do 01.03.)
3. Profesjonalny Event Manager (rejestracja w IRK do 31.01, dokumenty do 08.02.)
4. Archiwistyka (do 07.02.)
5. Edukacja muzealna (do 31.01.)
6. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo gr. C (do 10.02.)
7. Matematyka (do 31.01.)
8. Systemy informacji geograficznej w praktyce (rekrutacja zakończona 25.01.)
9. Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem (do 31.01.)
10. Mediacja szkolna i sądowa (do 31.01.)
11. Pedagogika specjalna (do 15.02.)
12. Administracja publiczna (do 28.02.)
13. Ochrona danych osobowych (do 22.02.)
14. Podyplomowe Studium Legislacji (do 15.02.)
15. Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego (do 28.02.)
16. Psychologia sportu dla psychologów (do 28.02.)
17. Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką (do 10.03)
18. Filozofia i etyka (do 15.02.)
19. Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (IRK do 10.02, dokumenty do 12.02.)

Warto zaznaczyć, że w ofercie studiów podyplomowych proponujemy trzy nowe kierunki: Psychologię sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, Psychologię sportu dla psychologów (studia prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii) oraz Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką (prowadzone na Wydziale Ekonomicznym).
UMCS oferuje łącznie ponad 80 kierunków studiów podyplomowych. Wszystkie przygotowane zostały w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu własnych zainteresowań.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.podyplomowe.umcs.pl

data ostatniej modyfikacji: 2019-01-18 09:53:45
Komentarze
 
Polityka Prywatności