Stosunki międzynarodowe UMCS z oceną wyróżniającą

Polska Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi studiów pn. "Stosunki międzynarodowe" prowadzonemu na Wydziale Politologii UMCS. Jest to nobilitacja oraz docenienie wysokiego poziomu jakości kształcenia, jaki oferujemy studentom. To także jeden z nielicznych przypadków tak wysokiej noty dla kierunku z zakresu stosunków międzynarodowych w Polsce.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wskazało wiele wyróżniających, dobrych praktyk realizowanych przez Wydział Politologii. Na uwagę zasługują zwłaszcza:
  • oryginalna i autorska koncepcja nauczania, oparta o własne doświadczenia badawcze osób prowadzących zajęcia;
  • szeroki wachlarz przedmiotów (w tym bogata oferta zajęć w języku angielskim) i różnorodność metod kształcenia, a także powiązanie jakości kształcenia z prowadzonymi na Wydziale badaniami;
  • zatrudnianie wykładowców-praktyków współpracujących z uczelnią w procesie dydaktycznym, dzięki czemu proces kształcenia na kierunku ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale też czysto praktyczny;
  • różne działania wspierające studentów anglojęzycznej ścieżki International Relations.

Działania te wyróżniają oceniany kierunek na tle innych ścieżek kształcenia z zakresu stosunków międzynarodowych. Do tego sukcesu przyczyniła się kadra naukowa Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS pod kierownictwem prof. Marka Pietrasia, Prodziekana Wydziału Politologii ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Warto dodać, że od roku akademickiego 2019/2020 Wydział Politologii UMCS będzie oferował pełną ścieżkę kształcenia w języku angielskim. Kandydaci mogą aplikować na studia International Relations I stopnia (nowo utworzony kierunek), II stopnia, a także anglojęzyczne studia doktoranckie Doctoral programme in political science.


data ostatniej modyfikacji: 2019-02-28 10:58:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności