Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

NEWSY Lublin
i lubelskie

Nagroda dla dr. hab. Dariusza Słapka, prof. UMCS

95886355cfe3764e7ac9

Stowarzyszenie Historyków Starożytności uhonorowało dr. hab. Dariusza Słapka, prof. UMCS za wybitne zasługi dla popularyzacji w Polsce wiedzy o świecie starożytnym. Nagroda zostanie wręczona na oficjalnym posiedzeniu Stowarzyszenia jesienią tego roku.

Prof. Dariusz Słapek od 1984 roku jest zatrudniony w  Zakładzie Historii Starożytnej UMCS i pracuje w nim nieprzerwanie do chwili obecnej. Od wielu lat stara się podejmować niestandardowe działania zachęcające studentów i uczniów do spojrzenia w przeszłość oraz zainteresowania się historią starożytną. Zaczęło się od pokazów filmowych, poprzez zainteresowanie historią za pomocą zmysłów (np. stworzenie kadzidła antycznego czy odtworzenie ciekawych połączeń smakowych tamtejszej kuchni), aż po rekonstrukcje historyczne.

W początkach pracy zawodowej zainteresowania badawcze prof. Słapka skupiały się wokół problematyki rzymskich widowisk prywatnych i publicznych. Rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem Prof. T. Łoposzki i obronił w 1994 r. Pracę pt. „Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej” opublikowano w serii humanistycznej monografii Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (wyróżniona nagrodą MEN). Autor zanalizował w niej złożone funkcje polityczne igrzysk gladiatorskich w ostatnich dekadach republiki, od ich ideologicznych kontekstów po wykorzystanie w ówczesnym systemie wyborczym.

W toku dalszej pracy zawodowej wcześniej zakreślona sfera zainteresowań Pana Profesora została poszerzona o nowe obszary badawcze: prawne i propagandowe aspekty igrzysk, niewolnictwo i status kobiety rzymskiej, recepcja antyku oraz agonistyka grecka. Praca, zwłaszcza nad ostatnim z zagadnień, zaowocowała książką pt. „Sport i widowiska w świecie antycznym” (Kraków, W-wa 2010).

Poza wspomnianymi monografiami Profesor jest autorem w sumie ponad czterdziestu artykułów naukowych, kilku recenzji, kilkudziesięciu haseł encyklopedycznych oraz kilkunastu prac popularnych. Prof. Słapek uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą. Jest twórcą i opiekunem studenckiego Koła Naukowego Amatorów Antyku UMCS (aktywnego w ruchu rekonstrukcyjnym) oraz pisma „Ad operam!”. Jest członkiem PTH oraz Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Uczestniczy w pracach lubelskich oddziałów PTF i PTN. Współpracuje z Komisją do Oceny Podręczników Szkolnych PAU w Krakowie. Jest honorowym prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Antyku „Hellas et Roma”.


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-11 15:18:51
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Lublinie
boks.gif

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_online_220.png
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 4
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Mikołaj Jaworski
 
Polityka Prywatności