Sukcesy naukowców UMCS w konkursie MINIATURA 4

Logo UMCS 410
Tag: UMCS
Strona www: www.umcs.pl
Dział: Lublin

Informujemy o sukcesach pracowników UMCS, którzy pozyskali środki na badania naukowe w ramach konkursu MINIATURA 4 Narodowego Centrum Nauki. Laureatami tegorocznej edycji konkursu MINIATURA zostało kolejnych czterech naukowców uczelni.

  • dr Dawid Stefaniuk z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS z projektem pt.: „Sekretom Cerrena unicolor jako źródło nowych czynników efektywnie modelujących procesy hemostazy”;
  • dr Agnieszka Ziętek z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS z projektem pt. „Nieformalne ruchy społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym w perspektywie analizy decyzyjnej. Przypadek Lubelszczyzny”.
  • dr Karol Kowalczyk z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS z projektem pt. „Czas podróży koleją jako determinanta układu powiązań transgranicznych polskich metropolii – ujęcie dynamiczne 1970–2020”.
  • dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku z projektem pt. „Ocena możliwości retencjonowania wody na zmeliorowanych obszarach podmokłych w świetle ich zagospodarowania i współczesnych zmian klimatycznych”.

Szczególnie zachęcam Państwa Dziennikarzy do podjęcia tematu dr Agnieszki Ziętek; telefon kontaktowy (proszę nie publikować numeru): 600 425 544.

Informacje o wynikach konkursu wraz z pełną listą zakwalifikowanych projektów znajdą Państwo pod adresem  https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4


data ostatniej modyfikacji: 2020-11-13 11:03:13
Komentarze
 
Polityka Prywatności