10-11.05.2017

Politologia religii - konferencja w UMCS

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 maja na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy placu Litewskim 3 w Lublinie.

Związki religii i polityki od zawsze budzą żywe zainteresowanie. Celem wydarzenia jest debata poświęcona politologii religii na tle innych obszarów nauk o polityce i religioznawstwa. W programie konferencji znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: religia w przestrzeni publicznej współczesnych państw, nauka a religia, fundamentalizm religijny, mniejszości wyznaniowe, czynnik religijny w ostatnich amerykańskich wyborach prezydenckich czy konflikty i prześladowania na tle religijnym.

Program:

10.05.2017 (środa) - Wydział Politologii UMCS, Pl. Litewski 3
 • 12:00-15:00 - rejestracja uczestników konferencji (hall główny Wydziału Politologii UMCS)
 • 15:00 - pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji
 • 15:20 - uroczyste otwarcie konferencji i obrady plenarne
 1. prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Politologia religii jako subdyscyplina nauk o polityce
 2. prof. zw. dr hab. Roman Tokarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Główne tezy poznawczych i praktycznych zakresów politologii religii
 3. ks. prof. zw. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Czy polityka może się obyć bez religii?
 4. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. nadzw. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Religia i polityka. Perspektywa polskich nauk o polityce
 5. prof. zw. dr hab. Kazimierz Banek (emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Mojżesz: prorok, mag czy człowiek faraona
 6. dr hab. Wojciech Nowiak, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Protestancki etos pracy w ocenie Polaków pracujących w Norwegii
 • 17:00-18:00 - przerwa kawowa
 • 18:00-19:40 - obrady w panelach
 • 20:00-23:00 - uroczysta kolacja (Restauracja Chata - Karcma Regionalna, ul. Nadbystrzycka 16)
 • 23:30-1:30 - nocne zwiedzanie Lublina

data ostatniej modyfikacji: 2017-05-08 13:16:06
Komentarze
 
Polityka Prywatności