16-30.11.2018

Puławy - Włostowice, wielokulturowe stanowisko Zachodniej Lubelszczyzny - wystawa w Bibliotece UMCS

Puławy - Włostowice, wielokulturowe stanowisko Zachodniej Lubelszczyzny - wystawa w Bibliotece UMCS

16 listopada br. o godz. 12:00 w Muzeum UMCS (ul. Radziszewskiego 11 - gmach Biblioteki Głównej UMCS) odbędzie się otwarcie wystawy pt.: "Puławy - Włostowice, wielokulturowe stanowisko Zachodniej Lubelszczyzny". Ekspozycja zorganizowana we współpracy z Instytutem Archeologii UMCS jest już ósmą prezentacją efektów pracy lubelskich archeologów. Na wystawie przedstawione będą m.in. ceramika, wyroby z metali i kości oraz archiwalne zdjęcia z wykopalisk prowadzonych w latach 70-tych i 80-tych. Wystawa dostępna będzie do okresu świątecznego w grudniu 2018 r.

Od pierwszych badań archeologicznych na stanowisku archeologicznym w Puławach-Włostowicach (pow. puławski, woj. lubelskie) minęło 45 lat. Odkryte tam wielokulturowe materiały (od paleolitu po wczesne średniowiecze) pomimo kluczowej roli dla rekonstrukcji procesów osadniczych na Lubelszczyźnie nigdy nie doczekały się pełnej dokumentacji oraz opracowania naukowego. W literaturze przedmiotu znaleźć można jedynie informacje ogólne o przebiegu badań oraz publikacje niewielkiej liczby zabytków, często pozbawione dokładnego opisu i nakreślenia tła kulturowego.

Prezentowana wystawa pt. "Puławy-Włostowice - wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny" powstała w ramach promocji projektu naukowego pod takim samym tytułem, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest opracowanie naukowe wszystkich materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Na potrzeby przedsięwzięcia stworzono interdyscyplinarny zespół badawczy, którego zadaniem jest zadokumentowanie i opracowanie zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków i próbek, uzupełnione o całe spectrum analiz specjalistycznych bazujących na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Wystawa prezentować będzie historię badań stanowiska w Puławach-Włostowicach i najciekawsze odkryte tam zabytki oraz wyniki badań i analiz przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu. Będzie to druga ekspozycja poświęcona temu miejscu - pierwsza, zatytułowana "Cmentarzysko kultury wenedzkiej (II/III w.) w Puławach-Włostowicach (zabytki z badań 1973 r.)" prezentowana była w holu Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie od dnia 17 października 1973 r. - czyli niemal dokładnie 45 lat temu!

data ostatniej modyfikacji: 2018-11-09 15:07:24
Komentarze
 
Polityka Prywatności