2019-03-12 14:30

Spotkanie z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w UMCS

Spotkanie z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12 marca o godz. 14:30 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS przy Placu Litewskim 3 w Lublinie odbędzie się spotkanie w sprawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na pytania i wątpliwości dotyczące „Konstytucji dla Nauki” odpowie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Piotr Müller, który jest przewodniczącym zespołu ds. wdrażania reformy.

Nowa ustawa wprowadza istotne zmiany w szkolnictwie, przez co wzbudza duże zainteresowanie wśród pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów uczelni wyższych. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:
  • główne cele i harmonogram wdrażania reformy;
  • nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej;
  • nowy model kształcenia doktorantów, czyli szkoły doktorskie;
  • wykaz czasopism i wydawnictw.
Organizatorami wydarzenia jest Politologiczne Koło Naukowe UMCS oraz PTSF Lublin.

Politologiczne Koło Naukowe jest organizacją studencką, która istnieje od 1998 r. PKN ma za zadanie rozwijać zainteresowania naukowe studentów politologii, ułatwiać dostęp do bieżących informacji na temat współczesnego świata i najnowszej historii, wspierać naukę umiejętności miękkich oraz przygotowywać członków koła do pracy naukowej. Do najczęstszych działań podejmowanych przez Koło należą: debaty (typowo polityczne, w których biorą udział przedstawiciele różnorodnych opcji politycznych, ale także debaty wyborcze), panele dyskusyjne, wykłady otwarte, szkolenia, warsztaty i konferencje.

PTSF Lublin - organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, którą tworzą młodzi studenci farmacji. Celem koła jest m.in.: prowadzenie działalności informacyjnej, prospołecznej, naukowej i kulturalnej; rozwój idei humanitaryzmu oraz propagowanie zasad etyki zawodowej; propagowanie postępów nauki wśród studentów farmacji oraz pozostałych studentów UM w Lublinie oraz integracja środowiska studentów farmacji na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

data ostatniej modyfikacji: 2019-03-08 09:42:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności