25-26.04.2019

Jubileuszowa konferencja nt. badań archeologicznych

Plakat promujący konferencję

W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. odbędzie się jubileuszowa XXXV edycja międzynarodowej konferencji pt. „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”. Na uroczyste otwarcie organizatorzy zapraszają 25 kwietnia o godz. 10:00 w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A).

Organizowana przez Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Lubelskie w Lublinie konferencja jest szerokim forum wymiany myśli i doświadczeń archeologów oraz wielu specjalistów z innych dziedzin nauki z Polski, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Prezentowane są najnowsze wyniki badań archeologicznych, terenowych i gabinetowych, w większości interdyscyplinarnych.

Kolejne edycje gromadzą co roku grono ponad stu referentów oraz zainteresowanych słuchaczy. Podczas tegorocznego wydarzenia wygłoszone zostaną trzy wykłady w sesji plenarnej oraz ponad trzydzieści referatów w dwóch sekcjach (pradziejowej i wczesnohistorycznej), a także przedstawione będzie ok. dwudziestu posterów. Uczestnicy konferencji reprezentują kilkadziesiąt instytucji naukowych z kraju i zagranicy – uczelni, instytutów badawczych i muzeów.

Konferencja jest stałym, ważnym punktem w kalendarzu wydarzeń naukowych archeologów Europy Środkowo-Wschodniej. Poza walorami stricte naukowymi, wydarzenie ma również istotne aspekty społeczne – cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu. Organizatorzy przykładają dużą wagę do działań popularyzujących dziedzictwo archeologiczne i kulturowe Lubelszczyzny.


data ostatniej modyfikacji: 2019-04-18 13:47:11
Komentarze
 
Polityka Prywatności