2019-11-25

I Dzień Internacjonalizacji na UMCS

25 listopada br. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się I Dzień Internacjonalizacji – wykłady, warsztaty oraz dyskusje poświęcone zagadnieniu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce.

Wydarzenie ma charakter bezprecedensowy, zostanie zorganizowane po raz pierwszy w regionie i jako jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce. O tym jak niezwykle interesujące i ważne dla umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce jest to wydarzenie, świadczy m.in. fakt objęcia całego przedsięwzięcia patronatem przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Tematem przewodnim wydarzenia będą zagadnienia związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego, celem zaś – środowiskowy namysł dotyczący rozwoju i usprawnienia działań na rzecz szeroko rozumianego umiędzynarodowienia. Spotkanie stanie się również doskonałą okazją do przedstawienia dobrych praktyk w tym zakresie.

W ramach inicjatywy wykład otwarty nt. “Why internationalisation? Rationales and future trends” wygłosi ekspert European Association for International Educators (EAIE) – dr Uwe Brandenburg*. Dr Brandenburg to autorytet o uznaniu międzynarodowym w dziedzinie internacjonalizacji.

W wydarzeniu wezmą udział znamienici goście, w tym rektorzy czołowych polskich uczelni zrzeszonych w ramach grupy Santander Universidades. Podczas inicjatywy zostanie także rozstrzygnięty konkurs na Najbardziej Umiędzynarodowionego Pracownika, Doktoranta i Studenta UMCS.

I Dzień Internacjonalizacji UMCS jest elementem konsekwentnie realizowanych przez UMCS działań w zakresie umiędzynarodowienia. Uczelnia w 2017 roku otrzymała tytuł najbardziej umiędzynarodowionego uniwersytetu w Polsce (wg rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”), jest jednym z głównych beneficjentów programów NAWA na rzecz umiędzynarodowienia, UMCS otrzymał również 1. nagrodę w konkursie na najlepszy artykuł promujący szkolnictwo wyższe w Polsce zagranicą. 

Państwa Dziennikarzy zapraszam serdecznie na uroczystą inaugurację wydarzenia, która odbędzie się 25 listopada br. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Centrum ECOTECH-COMPLEX przy ul. Głębokiej 39.Lublinie.

Wykład dra Uwe Brandenburga ma charakter otwarty, w związku z czym serdecznie zapraszamy środowisko akademickie Lublina do wysłuchania tej prelekcji (w języku angielskim).

Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Fundacja Santander Bank Polska.

data ostatniej modyfikacji: 2019-11-18 12:37:34
Komentarze
 
Polityka Prywatności