2020-11-26 11:00

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej – publiczna prezentacja raportu z badań

Pytania o kształt dzisiejszej kultury studenckiej zadane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka stały się punktem wyjścia do rozpoczęcia dogłębnej analizy jej stanu w Polsce. Wspólnie z Narodowym Centrum Kultury jednostka poprzez swoją Fundację zrealizowała ogólnopolskie badanie wśród studentów uczelni wyższych dotyczące ich działań w obszarze kultury, w którym łącznie wzięły udział 1633 osoby. Na badanie zostało przeznaczone 150 tysięcy złotych z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kultura akademicka stanowi ważne uzupełnienie procesu dydaktycznego. Cieszy mnie więc fakt, że temat ten został podjęty na szeroką skalę i w sposób naukowy. O takiej kulturze studenckiej marzę - takiej, która będzie odbijać się echem w całej Polsce – mówi prof. dr hab. JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Wyniki przeprowadzonych pogłębionych wywiadów, badań ankietowych, a także analiza videoblogów w serwisie YouTube są obiecujące – większość studentów wykazuje chęć czynnego uczestnictwa w kulturze – zapewnia Izabela Pastuszko, p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, pomysłodawczyni Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej. Uzyskane wstępne wyniki stały się motywacją do wsparcia akademickich centrów kultury w Polsce poprzez opracowanie koncepcji oraz realizację Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

26 listopada o 11:00 na Facebooku Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej zostanie zaprezentowany raport z badań pt. “Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce".
O wynikach dyskutować będą:

  • prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury,
  • Radosław Dobrowolski, prof. dr hab. JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej,
  • Izabela Pastuszko, p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, pomysłodawczyni Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.
Raport zaprezentują studenci UMCS – Agnieszka Bąk i Paweł Bik. 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/195914242043563
Link do Facebooka Forum: https://www.facebook.com/forumkulturystudenckiej
Link do video zapowiadającego prezentację raportu: https://fb.watch/1St_YOj8y7/


data ostatniej modyfikacji: 2020-11-20 16:08:43
Komentarze
 
Polityka Prywatności