2021-03-20 19:00

Teatr Imperialny powraca na deski Chatki Żaka z nowym spektaklem

W sobotę 20 marca o 19:00 w Sali Widowiskowej ACKiM Chatka Żaka w Lublinie będzie mieć miejsce premiera spektaklu "Alina po drugiej stronie granicy"w wykonaniu Teatru Imperialnego.

Spektakl łączy ze sobą motywy zaczerpnięte z powieści Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Czarów”z elementami dialogu wielokulturowego. A pretekstem do rozważań na temat aktualnych mechanizmów interakcji z obcymi jest historia Ukrainki mieszkającej w Polsce.Inscenizacja rozpatruje nie tylko stereotypy, uprzedzenia i bariery, lecz także rozmaite drogi do dialogu i zrozumienia.

Teatry studenckie to wyjątkowe działania twórcze młodych ludzi, które w wieloletniej historii ACKiM UMCS Chatka Żaka były nierzadko siłą napędową całej jednostki. Ogromie cieszy mnie stała działalność Teatru Imperialnego w naszych murach oraz już kolejna premiera spektaklu przygotowanego przez ten młody zespół–mówi Izabela Pastuszko, Dyrektor ACKiM Chatka Żaka.

Jest to unikalny na skalę kraju projekt badawczo-artystyczny(performance), który łączy metody badawcze z działaniami artystycznymi. Scenariusz powstał w oparciu o wywiady z polskimi i ukraińskimi studentami na temat wzajemnych relacji, wspólnego mieszkania w Lubinie, studiowania, postaw i etno-stereotypów. Pomocne w przygotowaniu spektaklu były wywiady i inne teksty kultury –blogi, filmy, i komentarze w Internecie o sytuacji studentów ukraińskich w Polsce.

Projekt ma na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w relacjach międzykulturowych wśród studentów, poszerzenie wiedzy o kulturze ukraińskiej, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń etnicznych.

Ważną częścią spektaklu jest debata na temat przezwyciężania barier kulturowych, a także strategii budowania dialogu wielokulturowego. Równie istotnym będzie też pytanie –czym jest dom dla każdego z nas?


Bezpłatne wejściówki:  https://bit.ly/3eEqncX 

data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 10:45:21
Komentarze
 
Polityka Prywatności