2021-06-01 11:00

Konferencja Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze

1 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się konferencja popularno-naukowa II EU Green Week – Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze.

Green Week to europejska inicjatywa projektu, mającego na celu tworzenie przyjaznego dla nas wszystkich środowiska i dążenie do standardu „zero zanieczyszczeń”. Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotycz±ce szeroko rozumianej tematyki proekologicznej.

Stacjonarna część wydarzenia odbędzie się 1 czerwca br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej na poziomie -1 w Centrum ECOTECH-COMPLEX (ul. Głęboka 39, Lublin). Uroczystego otwarcia konferencji dokona Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Radosław Dobrowolski, który wygłosi wykład plenarny pt. „Fascynująca historia geologiczna Roztocza".

Drugim wystąpieniem będzie zaprezentowany przez prof. Grzegorza Grzywaczewskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, wykład plenarny pt. „Lubelskie dziedzictwo przyrodnicze: zagrożenia i ochrona zwierząt”.

Następnie prezentacji dokonają uczestnicy konferencji zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 12:15 Zrównoważony rozwój a wpływ polimerów na środowisko – prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)
 • 12:30 Możliwości ograniczenia zanieczyszczenia środowiska wodnego mikroplastikiem – dr hab. inż. Ewa Wiśniowska, prof. PCz, Mariusz Kowalczyk, Iwona Zawieja
 • 12:45-13:00 Prezentacja na temat programu WFOŚiGW Czyste powietrze – Kamil Wilkowski (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie)
 • 13:35 Słońce i drewno – narzędzia do odsalania wody morskiej i oczyszczania ścieków – dr Joanna Dobrzyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • 13:50 Ekotoksykologiczna ocena adsorbentów węglowych otrzymanych na bazie osadu ściekowego – dr Magdalena Kończak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Patryk Oleszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • 14:05 Wykorzystanie odnowień naturalnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) jako narzędzia adaptacji gatunku w dobie zmian klimatu – dr Anna Zawadzka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr inż. Alicja Słupska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • 14:20 Związki naturalne w ochronie upraw – dr Joanna Kurek, Arleta Sierakowska, Natalia Berdzik, Beata Jasiewicz
 • 14:35 Znaczenie koni w działalności gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych – dr inż. Elżbieta Wnuk-Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • 14:50 Oddziaływanie wybranych herbicydów z anionem dikamba na środowisko glebowe – Natalia Lisiecka (Politechnika Poznańska), Grzegorz Framski (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk), dr inż. Anna Parus (Politechnika Poznańska)
 • 15:05 Modyfikacje strukturalne herbicydów na bazie 2,4-D jako alternatywne narzędzie do zwalczania chwastów o zmniejszonej mobilności w glebie – dr inż. Marta Woźniak-Karczewska (Politechnika Poznańska), Wiktoria Wilms (Politechnika Poznańska), Anna Parus (Politechnika Poznańska)
 • 15:35 Emisja CO2 w Polsce – energetyka węglowa i wodna – mgr inż. Michał Tymcio (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Robert Kasperek
 • 15:50 Praktyki genetyki konserwatorskiej jako nadzieja w ochronie dóbr naturalnych – mgr Angelika Maria Gomolińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • 16:05 Mikrobiologiczne zanieczyszczenia wody – Izabela Zaprawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • 16:20 Nanocząstki projektowane – niewidzialne zagrożenie zdrowia i środowiska naturalnego – mgr Berta Fal (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Magdalena Matysiak-Kucharek (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Magdalena Czajka (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Krzysztof Sawicki (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie), Lucyna Kapka-Skrzypczak (Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie)
 • 16:35 Owady zapylające – zagrożenia dla ich szczególnej roli w ekosystemach – lic. Paulina Adamczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • 16.50 Znaczenie pszczół oraz produktów pszczelich we współczesnym świecie – mgr Magdalena Kunat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Aneta A. Ptaszyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Udział w konferencji będzie możliwy dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem platformy internetowej, link dostępu do wydarzenia zostanie umieszczony w zakładce „Aktualności” na stronie Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS 31 maja 2021 r.

Komitet Naukowy Konferencji:
Prof. ucz. dr hab. Aneta Ptaszyńska
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Prof. ucz. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski
Prof. ucz. dr hab. Joanna Czarnecka


Organizatorami spotkania są: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Organizacja konferencji została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

data ostatniej modyfikacji: 2021-05-31 12:33:48
Komentarze
 
Polityka Prywatności