30 lat Wiadomości Uniwersyteckich UMCS

30 lat Wiadomości Uniwersyteckich UMCS
Tag: UMCS
Strona www: www.umcs.pl/

30 lat temu, w kwietniu 1991 r., ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS” – jednego z najstarszych czasopism akademickich w Polsce. Z tej okazji zespół Centrum Prasowego UMCS przygotował film ukazujący historię i rozwój czasopisma, a także wspomnienia osób je tworzących.

„Wiadomości Uniwersyteckie” to społeczno-informacyjne czasopismo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pismo ukazuje się od kwietnia 1991 r. w cyklu miesięcznym (z przerwą na miesiące wakacyjne). Misją czasopisma jest dokumentowanie najważniejszych wydarzeń na UMCS, a także ukazywanie potencjału badawczego i dydaktycznego uczelni, promowanie działalności naukowej, projektów badawczych oraz wszelkich innych inicjatyw i dokonań pracowników akademickich, doktorantów i studentów.

data ostatniej modyfikacji: 2021-07-29 13:49:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności