13-14.10.2022

Międzynarodowa konferencja na UMCS: Historycy wobec nowych wyzwań w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

Rosyjska inwazja na Ukrainę stawia dziś, głównie przed historykami, poważne wyzwania, które sprowadzają się m.in. do prób ponownego przemyślenia dziejów Ukrainy. Stosunek do nich w brutalny, imperialny sposób pokazali Rosjanie, ale ciągle nasze obawy budzi pojmowanie jej historii przez społeczeństwa zachodnioeuropejskie. Nad zagadnieniami z tym związanymi będą obradować w murach Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej naukowcy z Polski, Niemiec, Litwy i Białorusi. Okazją do spotkania jest międzynarodowe sympozjum naukowe pn. Historians Facing New Challenges in the Context of the Russian War Against Ukraine. (Rethinking East European Studies), które odbędzie się w dniach 13-14 października 2022 r. w Instytucie Historii UMCS.

Na uroczyste otwarcie sympozjum zapraszamy w czwartek, 13 października br., o godzinie 9:30 do Instytutu Historii UMCS (plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a). Wezmą w nim udział przedstawiciele Miasta Lublin oraz władz samorządowych województwa lubelskiego; dr hab. Dariusz Słapek, prof. Uczelni, dyrektor Instytutu Historii UMCS; dr Anton Drobowycz, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej; prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis, dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilnie oraz prof. dr hab. Miloš Řezník, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Podczas konferencji naukowcy będą szukać odpowiedzi na pytania związane z inwazją Rosji na Ukrainę i jej konsekwencjami w różnych aspektach historycznych. Czy ukształtowana po rozpadzie ZSRR Ukraina to ciągle „niechciane” peryferie Europy? Czy rozpad ten istotnie miał miejsce i czy niebezpieczeństwo trwania „ruskiego miru” rzeczywiście odeszło do lamusa? Czy groźba ponownego wpadnięcia w ramiona „Wielkiego Brata” dotyczy też innych niż Ukraina państw regionu? W jaki sposób możemy pomóc badaczom z ogarniętej wojną Ukrainy? I czy emigracja innych zmieni ich postrzeganie dziejów Ukrainy i jej miejsca w Europie?  To tylko niektóre zagadnienia, z którymi zmierzą się naukowcy z Polski, Niemiec, Litwy i Białorusi (reprezentanci opozycji) podczas dwudniowego międzynarodowego sympozjum naukowego pn. Historians Facing New Challenges in the Context of the Russian War Against Ukraine. (Rethinking East European Studies).

Pierwszego dnia sympozjum zostanie podzielone na kilka sekcji, podczas których zostaną poruszone następujące zagadnienia: studia ukraińskie i białoruskie w kontekście wojny Rosji z Ukrainą, dokumentacja rosyjskich zbrodni wojennych i okrucieństw w Ukrainie po 24 lutego 2022 r., zniszczenia, straty i ochrona ukraińskich archiwów, muzeów i dziedzictwa kulturowego w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z kolei drugiego dnia odbędą się: prezentacja projektu pn. "Na wojnie z Zachodem: Przymusowa emigracja ukraińskich uczonych (2014-2022) oraz prezentacja publikacji Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, którą przedstawi Larisa Iakubova, dyrektor wydziału Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, najwyższej państwowej organizacji badawczej Ukrainy.

Sympozjum zakończy wspólna dyskusja uczestników wydarzenia na temat przygotowania Kongresu Studiów Wschodnioeuropejskich w Wilnie w 2023 r.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Historii UMCS, Instytut Historii Litwy w Wilnie, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie European Network of Pamięć i Solidarność, oraz Verband der OsteuropahistorikerInnen e.V.

data ostatniej modyfikacji: 2022-10-10 15:07:33
Komentarze
 
Polityka Prywatności