5-7.12.2022

Konferencja naukowa pn. „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne”

W dniach 5-7 grudnia br. w hotelu Luxor w Lublinie (al. Warszawska 17a) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne”, organizowana przez środowisko górnicze we współpracy z badaczami z UMCS-u i górniczymi instytutami naukowymi, m.in. Instytutem Techniki Górniczej KOMAG i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w ramach realizowanej strategii „Instytut Zielonej Przemiany”.

Podczas wydarzenia zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy UMCS-em, ITG KOMAG, IGSMiE PAN oraz LW Bogdanka SA, a także umowa o współpracy pomiędzy UMCS-em i ITG KOMAG.

Obrady rozpoczynają się 5 grudnia br. o godz. 13.00. Swój udział w konferencji zapowiedział również minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, który uroczyście otworzy obrady

Zainicjowane porozumienie pomiędzy UMCS-em, ITG KOMAG, IGSMiE PAN oraz LW Bogdanka SA będzie dotyczyło m.in. współpracy w zakresie opracowania i wdrożenia informatycznego systemu monitorowania i prognozowania wpływu zmian hydrogeologicznych i hydrologicznych na środowisko biotyczne i abiotyczne w górotworze przekształconym działalnością antropogeniczną w celu podniesienia efektywności gospodarki wodnej i wzmocnienia potencjału małej retencji.

Pierwszym wymiernym efektem zainicjowanej współpracy jest monografia „Green Scenarios: Mining Industry Responses to Environmental Challenges of the Anthropocene Epoch International Mining Forum 2021”, zawierająca zagadnienia rozwijane w ramach wspólnie realizowanych projektów badawczych, które będą promowane podczas konferencji w postaci wykładów i wystąpień.

Głównym celem konferencji „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne” jest promocja zrównoważonego myślenia o pozyskiwaniu surowców krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwiązań pozwalających na bezinwazyjnie dla natury zagospodarowanie terenów przemysłowych powstałych w wyniku eksploatacji surowców energetycznych. W ramach poszczególnych sesji zaprezentowane zostaną również krajowe i międzynarodowe doświadczenia branży surowcowej w zakresie standardów oraz narzędzi dla realizacji nowoczesnej koncepcji zarządzania zasobami złóż surowców strategicznych Europy w zakresie zrównoważonego udostępniania nowych zasobów oraz ich prawnej ochrony. Uczestnictwo wielu znamienitych gości zarówno z ośrodków akademickich, badawczo-naukowych, jak i świata przemysłu sprawią, że wydarzenie to będzie miało charakter interdyscyplinarny, co bezpośrednio wiąże się z tematyką konferencji.

Warto podkreślić istotną rolę pracowników Instytutu Nauk Biologicznych z Katedry Botaniki i Mykologii UMCS, na czele z prof. Joanną Czarnecką z Katedry Fizjologii Roślin i Biofizyki, którzy wraz z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego od wielu lat prowadzą badania nad procesami zachodzącymi w specyficznych układach tworzących się na hałdach pogórniczych Górnego Śląska. Dzięki tej współpracy powstały publikacje naukowe, w tym m.in. rozdział w wyżej wymienionej monografii oraz artykuły naukowe, m.in. w wydawnictwie Sustatinability. Ponadto pracownicy naszego Uniwersytetu z Wydziału Biologii i Biotechnologii (prof. Piotr Sugier) oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (prof. Radosław Dobrowolski wraz z zespołem i prof. Stanisław Chmiel wraz z zespołem) od lat prowadzą również badania procesów zachodzących na obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, w tym zachodzących pod wpływem działalności górniczej.

Obecnie wiedza ekspertów oraz zgromadzone przez pracowników UMCS-u wyniki badań wraz z dokumentacją są bezcenne w procesie projektowania narzędzi na potrzeby przemysłu wydobywczego. Mają także ogromne znaczenie podczas dalszego poznawania procesów przyrodniczych na siedliskach poeksploatacyjnych oraz podejmowania działań mających na celu znaczące ograniczenie niekorzystnego wpływu działalności gospodarczej na walory środowiskowe.

data ostatniej modyfikacji: 2022-12-02 12:07:40
Komentarze
 
Polityka Prywatności