2023-01-10 10:00

Jakiż to chłopiec piękny i młody… Romantyzm w kręgu współczesności

10 stycznia br. o 10.00 Wydział Filologiczny UMCS odwiedzi blisko 400 uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich naszej uczelni, m.in. z Krasnegostawu, Łukowa, Puław, Radomia, Radzynia Podlaskiego i Siedlec. Tego dnia Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS organizuje spotkanie pn. „Jakiż to chłopiec piękny i młody… Romantyzm w kręgu współczesności” stanowiące okazję do rozwijania zainteresowań humanistycznych, a także będące doskonałą powtórką wiedzy przed zbliżającym się egzaminem maturalnym.

Inicjatywa to pokłosie powstałego w roku akademickim 2008/2009 Programu Współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi z Lublina i regionu, który od samego początku opierał się na wieloletnich doświadczeniach kadry badawczo-dydaktycznej UMCS. Do dzisiaj, tego rodzaju kooperacja wzmacnia współpracę kadry akademickiej i studentów UMCS ze środowiskiem szkolnym, rozbudza pasje humanistyczne wśród młodzieży szkolnej, ukazuje perspektywę współczesnej humanistyki i kultury, promuje kierunki studiów oferowane na naszej uczelni, a także wartości, którym hołdują dobrze wykształceni humaniści.

W programie wtorkowego spotkania zaplanowano m.in.: wykład Tajemnice Świtezi, który wygłosi prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, projekcję adaptacji ballady Adama Mickiewicza – Świtezianka, podsumowanie „Wielkiego testu o romantyzmie” i wręczenie nagród laureatom, prelekcję Co wiemy o romantyzmie? oraz adaptację i artystyczne wykonania utworów romantycznych.

data ostatniej modyfikacji: 2023-01-05 14:24:17
Komentarze
 
Polityka Prywatności