6-8.03.2024

Zawody prawnicze w otoczeniu współczesnych transformacji cyfrowych

W dniach 6–8 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbędzie się I Lubelskie Sympozjum Prawa Informatycznego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zawody prawnicze w otoczeniu współczesnych transformacji cyfrowych. Wyzwania i dylematy”.

Celem konferencji jest nie tylko udzielenie odpowiedzi na pytanie o ogólny kształt przeobrażeń cyfrowych w sferze społecznej, ale przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy w zakresie: aktualnych wyzwań i zagrożeń cyfrowych, jakie stoją przed osobami wykonującymi zróżnicowane zawody prawnicze oraz jakości i zakresu regulacji normatywnej w obliczu zachodzących zmian cyfrowych.

Obszar prawa informatycznego jest absolutnym novum jeśli chodzi o zainteresowania badawcze w Polsce. Tym bardziej ważne jest, aby doprowadzić do cykliczności tego rodzaju wydarzeń – co również jest założeniem organizatorów. Efektem konferencji ma być nie tylko wymiana doświadczeń, ale także nawiązanie stałych relacji badawczych, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami.

Aby zapewnić najwyższy poziom umiędzynarodowienia i dywersyfikacji uzyskanych wyników badawczych, na wydarzenie zaproszono ekspertów z całego świata, z różnych kultur prawnych. Będą gościć przedstawiciele nauki i praktyki m.in. z: Kalifornii, Hong-Kongu, Korei Południowej, Indii, Argentyny, Francji, Hiszpanii, Włoch, Łotwy, Gruzji, Azerbejdżanu. Wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele władz adwokatur całego świata, w tym Prezes Rady Adwokackiej Indii. W gronie praktyków będziemy gościć adwokatów reprezentujących potężne działy prawne koncernów Mitsubishi Electric US, Inc (USA) oraz Fujitsu Korea Limited (Korea Południowa). Swoimi doświadczeniami obrady wzbogacą praktycy dużych firm prawniczych z Hong-Kongu, Seulu, Texasu, Kalifornii oraz innych podmiotów funkcjonujących w szerokim i zróżnicowanym europejskim otoczeniu prawnym.

Z kolei w podejmowanej tematyce panelowej (i następnie w publikacjach pokonferencyjnych dostępnych w formie Open Access) poruszone zostaną następujące problemy badawcze:

a) korzystanie przez osoby wykonujące zawody prawnicze z systemów teleinformatycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo świadczenia usług prawnych;

b) zagadnienie cyberbezpieczeństwa;

c) wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w świadczeniu pomocy prawnej;

d) nowoczesne rozwiązania algorytmiczne i ich wpływ na rynek usług prawnych.

Uwzględnione będą też aspekty związane z sytuacją pandemiczną COVID-19 i jej wpływem na wskazane zagadnienia oraz elementy dywersyfikacji poszczególnych systemów prawnych.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Zapewniono obecność tłumacza języka migowego oraz tłumaczenie symultaniczne. Rejestracja uczestników biernych odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: office@aea-eal.eu  

Uroczysta inauguracja wydarzenia nastąpi 7 marca br. o godz. 9.30 w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin).

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych UMCS, którą kieruje prof. Arkadiusz Bereza, Instytut Nauk Prawnych UMCS, Wydział Prawa i Administracji UMCS wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników z siedzibą w Brukseli.

Patroni merytoryczni konferencji: Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie; Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie; Naczelna Rada Adwokacka – Instytut LegalTech; NASK – Państwowy Instytut Badawczy; „Palestra”.

Patroni medialni: „Kurier Lubelski”; TVP3 Lublin; Polskie Radio Lublin.

Projekt realizowany jest w ramach programu Dokonała Nauka II – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


data ostatniej modyfikacji: 2024-03-04 17:11:28
Komentarze
 
Polityka Prywatności